Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Králové a lotři středověké Francie

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Harald Welzer – Sabina Mollerová – Karoline Tschuggnallová: "Můj děda nebyl nácek"

Nacismus a holocaust v rodinné paměti
Radka Šustrová

Recenzovaná monografie představuje jeden z nejkvalitnějších odborných zahraničních titulů posledních let. Výstup z několika let probíhajícího výzkumu založeného na metodě oral history spočívá na principu „tiché pošty“. Autoři prostřednictvím rozhovorů s německými rodinami zkoumali vyprávěné příběhy o nacismu a holocaustu a zajímali se o účinky vyprávěných příběhů v předávacím procesu mezi generacemi. Autorský kolektiv za tímto účelem vyzpovídal čtyřicet rodin, s jejichž pomocí vznikl vzorek sto dvaačtyřiceti rozhovorů a čtyřiceti ...

‣Více

Michael Borovička: Velké dějiny zemí Koruny české

Cestovatelství
Zdeněk Hojda

Objemný druhý svazek tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české je věnován velice specifické lidské činnosti, totiž cestovatelství. Předmět je tedy odlišný od dějin cestování, jež zahrnuje i aktivitu osob, jež bychom za cestovatele při nejlepší vůli považovat nemohli, přinejmenším proto, že jejich snem nemusel být objev neznámé země, a dále: cestovatel je člověk, který cestuje mimo jiné s cílem podat svým bližním svědectví o poznatcích nabytých během cesty. V ...

‣Více

Zdeňka Hledíková: Svět české středověké církve

Josef Šrámek

Profesorka Zdeňka Hledíková náleží bezpochyby mezi nejvýznamnější domácí znalce středověkých dějin, specializuje se především na dějiny církevní. Její monografie o biskupu Janovi IV. z Dražic a arcibiskupu Arnoštu z Pardubic patří k mistrovským počinům českého dějepisectví. Nově vyšlá kniha představuje soubor vybraných autorčiných studií z let 1975–2004, jež byly pro aktuální vydání dílčím způsobem aktualizovány – především co se týče biblio­grafie, částečně ovšem i po stránce obsahové. Jak tedy ...

‣Více

Walter Isaacson: Einstein

Jeho život a vesmír
Bohumil Tesařík

V roce 1905 uveřejnila renomovaná vědecká revue Annalen der Physik sérii článků věnovaných úplně novému tématu: speciální teorii relativity. Je zde také uvedena asi vůbec nejznámější fyzikální rovnice, stanovující jistý vztah mezi energií a hmotností. Autorem byl zcela neznámý šestadvacetiletý referent bernského patentového úřadu (úporně usilující dosáhnout zde povýšení ze třetího do druhého služebního stupně) Albert Einstein (1879–1955). Ani vědeckým géniem, ani Einsteinovým obrazem čistého, pevného, osamělého, nezávislého, materiálně ...

‣Více

Jan Klíma: Dějiny Mosambiku

Ivan Malý

U severního pobřeží Mosambiku, naproti Madagaskaru, leží nevelký ostrov Mosambik, který dal později jméno celé protější pevninské zemi. Ostrov, který je dnes zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO, nabízí svým obyvatelům i návštěvníků kromě průzračného Indického oceánu také památky z 16. či 17. století, včetně výstavního paláce guvernérů z roku 1610. V paláci, který je dnes obklopen domorodým živlem etnika Makua se nachází množství sbírek z Afriky, Indie, Číny, „Arábie ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz