Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Králové a lotři středověké Francie

Aktuální číslo

Zdeňka Hledíková: Svět české středověké církve

Zdeňka Hledíková: Svět české středověké církve

Josef Šrámek

Profesorka Zdeňka Hledíková náleží bezpochyby mezi nejvýznamnější domácí znalce středověkých dějin, specializuje se především na dějiny církevní. Její monografie o biskupu Janovi IV. z Dražic a arcibiskupu Arnoštu z Pardubic patří k mistrovským počinům českého dějepisectví. Nově vyšlá kniha představuje soubor vybraných autorčiných studií z let 1975–2004, jež byly pro aktuální vydání dílčím způsobem aktualizovány – především co se týče biblio­grafie, částečně ovšem i po stránce obsahové. Jak tedy vypadá svět české středověké církve, kterým nás autorka nabízí provést? Před čtenářem se při četbě rozevírá pestrý vějíř, zahrnující celou řadu aspektů církevního života ve středověku. Kniha je totiž členěna do několika tematických celků, které jednotlivé studie zaštiťují.

...

Argo, Praha 2010, 506 s., 398 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz