Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Králové a lotři středověké Francie

Aktuální číslo

Medievisté a tabu

Medievisté a tabu

Nepojmenovatelné zločiny zrůdného modrovouse
Martin Nejdelý

Francouzský šlechtic Gilles de Rais (1404–1440) byl odvážný bojovník i štědrý podporovatel umění. A také pravděpodobně sadistický pedofilní vrah. Jak s prameny k jeho příběhu naloží historik středověku?

V podvečer 27. srpna roku 1438 se v hostinci U černé lišky v La Roche-Bernard ubytoval honosně oděný šlechtic, doprovázený sluhou Etiennem Coriaultem. Ten zahlédl před nuznou chatrčí devítiletého synka vdovy Péronne Lessartové. Nabídl matce, aby hocha svěřila pánovi do služby. A strkal chudé vdově váček s penězi. Péronne neodolala. Druhý den čekala i se synkem na urozeného dobrodince u vrat hostince. Hocha mu svěřila s prosbou, aby ho milostivě opatroval. Pán nevěnoval ubožačce pozornost, ale dítě si prohlédl a výběr hlasitě pochválil. Když nesourodá trojice odcválala směrem ke hradu Machecoul, nemohla Péronne tušit, že synka vidí naposledy. Tak to alespoň vyplývá z výpovědí nešťastné matky i majitele hostince, písemně zaznamenaných 18. září 1440. Oba svědci uvedli, že podle všeobecného mínění zde v kraji čekala chlapce strašlivá smrt.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz