Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

portréty

Na věčnou památku velkého občana

Sláva a pád obrazu Cornelise de Witt
Vít Vlnas

Byl to veliký triumf flotily Spojených nizozemských provincií. Triumf, jenž přivodil rozhodující obrat ve druhé anglo-nizozemské válce, mimochodem v onom konfliktu mezi dvěma protestantskými námořními mocnostmi, kterého na sklonku života tak trpce želel politicky věčně nepoučený idealista Jan Amos Komenský. V týdnu mezi 17. a 24. červnem 1667 se Nizozemcům podařilo dobýt strategické pevnůstky chránící ústí Temže a proniknout hlouběji do vnitrozemí Kentu. Lodě admirála Michiela de Ruytera prorazily blokádu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz