Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

Ambiciózní druhorozený syn

Ambiciózní druhorozený syn

Císař Zikmund a soumrak Lucemburků
Daniela Dvořáková

Zájem o osobnost krále a císaře Zikmunda Lucemburského, posledního příslušníka lucemburské dynastie, zažívá v evropské historiografii, včetně české, už několik let doslova „boom“.

V poměrně krátkém časovém sledu vyšlo hned několik velkých monografií věnovaných tomuto panovníkovi; za všechny uveďme alespoň knihy E. Mályus­ze, J. K. Hoensche, W. Bauma, či F. Kavky. Zpracování rozsáhlého, do té doby nepublikovaného archivního materiálu uherské provenience od základu změnilo hodnocení Zikmunda jako uherského panovníka, a to hlavně zásluhou maďarského historika P. Engela, který jako první vyvrátil představu o slabém a rozhazovačném panovníkovi, ovládaném do konce života uherskou šlechtou. Práce několika českých historiků rovněž přinášejí nový, střízlivý a emocí zbavený pohled na osobnost jednoho z nejvýznamnějších středověkých panovníků. Obraz Zikmunda jako výjimečné postavy pozdně středověkých dějin pomohla dotvořit i úspěšná mezinárodní výstava Sigismundus – Rex et Imperator v roce 2006 pořádaná Muzeem krásných umění (Szépművészeti Múzeum) v Budapešti a Národním muzeem dějin a umění (Museé national d’histoire et d’art) v Lucemburku, jež se konala v obou městech, stejně tak jako vícero mezinárodních kolokvií a konferencí věnovaných této znovuobjevené postavě evropských dějin.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz