Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Slavné vily Plzeňského kraje

Agentura FOIBOS ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni připravila v rámci projektu Slavné vily jednotlivých krajů výstavu, která představuje soubor nejvýznačnějších vil z hlediska architektonického řešení a jejich historické hodnoty. Vily jsou zde prezentovány jako historické dokumenty, patřící do kulturního dědictví země. Zároveň jsou zde vyzdviženy jednotlivé příběhy osobností tvůrců, stavebníků a dalších, kteří se na jejich vzniku podíleli. Návštěvníci mají rovněž možnost seznámit se i s kulturními a slohotvornými souvislostmi. Tematickou náplň tvoří mimo jiné prezentace vztahu architektury k souvisejícím oblastem lidské činnosti, jako je životní prostředí, krajinářství, zahradní architektura, regionální problematika, etnografie, užité umění, sklo, design apod. Západočeské muzeum v Plzni, www.zcm.cz, do 28. 2. 2010

  • Otakar Lebeda

Jméno Otakara Lebedy (1877—1901) je širší veřejnosti méně známé. Do krajinářské školy vedené profesorem Juliem Mařákem na pražské Akademii nastoupil v patnácti letech a brzy patřil — vedle Antonína Slavíčka a Františka Kavána — k nejlepším žákům. Dosud nejrozsáhlejší výstava představuje přes 250 obrazů a kreseb, z nichž téměř polovina pochází ze soukromých sbírek a dosud nebyla vystavena. Součástí instalace je také Lebedova korespondence a unikátní dokumenty z umělcovy pozůstalosti, které jsou na výstavu zapůjčeny ze soukromé sbírky. V Lebedově díle, které vzniklo během pouhých devíti let, můžeme sledovat velmi rychlý vývoj od realistické malby k náladové krajinomalbě. Od roku 1897, kdy tři měsíce pobýval v Paříži, se v jeho obrazech objevuje vliv impresionismu. V letech 1900—1901 Lebeda opustil krajinomalbu a jeho zájem o figurální malířství vyvrcholil monumentálním plátnem Zabitý bleskem. Národní galerie v Praze — Valdštejnská jízdárna, www.ngprague.cz, do 24. 1. 2010

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz