Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Bedřich LOEWENSTEIN: Víra v pokrok

Dějiny jedné evropské ideje
Jakub RÁKOSNÍK

Víra v pokrok není historickým pokrokem samým, ani teorií pokroku, jak autor uvádí hned v úvodu své knihy. Proto na více než pěti stech stranách nenalezneme žádné koherentní teoretické vysvětlení a s tím i ospravedlnění, resp. vyvrácení pokroku, nýbrž "jen" přehled dlouhého vývoje ideje pokrokového směřování dějin. Jistě jde na domácím knižním trhu o publikaci zcela výjimečnou a oslavné věty na autorovu adresu by byly vyřčeny zcela po zásluze. Bedřich ...

‣Více

Jiří KUBEŠ: Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657—1658)

Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku
Radmila PAVLÍČKOVÁ

Ojedinělost posledního publikačního výstupu pardubického historika Jiřího Kubeše spočívá v kontextu domácí historiografie především ve volbě tématu: ačkoli se tu a tam čeští historikové dotknou komplikovaných vztahů Čech a Říše v raném novověku, téma zůstává spíše stranou jejich zájmu, a to přesto, že — jak se autorovi podařilo monografií o volbě a korunovaci Leopolda I. v letech 1657—1658 prokázat — dějiny obou státoprávních celků zůstávaly provázány četnými pouty a jejich výzkum ...

‣Více

Eva FARFÁNOVÁ BARRIOSOVÁ: Pohřbená tajemství starého Peru

Historie stavitelů hliněných pyramid
Sylvie KVĚTINOVÁ

Oblast centrálních And, tj. zhruba území dnešního Peru, představuje vedle Mezopotámie, Egypta, údolí řeky Indu, severní Číny a Mezoameriky jedno z ohnisek autonomního vývoje civilizace. Nejstarší doložené stopy člověka se zde datují do doby asi před 10 000 lety, samostatný vývoj andských kultur pak byl ukončen kontaktem s evropskou civilizací po roce 1532. Kniha Pohřbená tajemství starého Peru si klade za cíl shrnout téměř dvanáct tisíciletí andské prehistorie pro českého ...

‣Více

Jiří KUTHAN — Miroslav ŠMIED (eds.): Korunovační řád českých králů

Marek ZÁGORA

Podnět k vydání knihy Korunovační řád českých králů vzešel na konci roku 2007 během konference k poctě profesora Josefa Cibulky (1886—1968), který je autorem základní a doposud nepřekonané studie o korunovačním řádu. Na první pohled krásná kniha zaujme nejen svým formátem, ale i obsahem, jenž je rozdělen do čtyř samostatných částí, z nichž poslední je tvořena dvěma studiemi.

...

FF UK v Praze — Togga, Praha 2009, 436 s., 990 Kč

‣Více

Dagmar BLÜMLOVÁ: Aloys Skoumal

Ironik v české pasti
Eduard BURGET

Není obvyklé, aby se hlavní sdělení o recenzované knize objevilo hned na začátku. V tomto případě však nelze jinak, neboť kniha historičky Dagmar Blümlové o Aloysi Skoumalovi je dokonalou ukázkou toho, jak by se měly psát biografie. Ne náhodou se kniha Dagmar Blümlové objevila i v anketě Lidových novin o nejlepší knihu roku 2009.

...

Jihočeská univerzita, České Budějovice 2009, 524 s., 480 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz