Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

Bilance po dvaceti letech

Bilance po dvaceti letech

Pražská konference o studené válce
Vít SMETANA — Kathleen GEANEY

Zřídkakdy se povede uspořádat v Česku konferenci skutečně mezinárodní, s účastí řady významných světových kapacit v daném oboru. Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR se to ve spolupráci s Úřadem vlády podařilo právě dvacet let po zhroucení komunistických režimů. A tak se bilančního setkání expertů nad zpřístupňovanými dokumenty a měnícími se interpretacemi, nazvaného DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe twenty years later (Železná opona — její spouštění, střežení a stržení: Studená válka a středovýchodní Evropa dvacet let poté), zúčastnily tři desítky historiků z USA a jedenácti zemí druhdy rozdělené Evropy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz