Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lucemburkové

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

aktuality, glosy, zprávy

  • Dne 23. října 2009 zemřel ve Francii francouzský historik Pierre Chaunu (1923—2009). V posledním desetiletí se na veřejnosti příliš neobjevoval, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století však patřil k nejaktivnějším historikům na francouzské veřejné i akademické scéně. Pravidelně přispíval do sloupku francouzského deníku Le Figaro. Přestože se jeho dílo zaměřovalo především na demografické aspekty globálních a evropských dějin, v okamžiku, kdy v Evropě klesla v sedmdesátých letech demografická křivka přirozeného přírůstku obyvatelstva pod 2,1 dítěte/ženu, věnoval jednu ze svých knih tématu "bílého moru" a otázce, jak se vyhnout sebevraždě Západu. Před třiceti lety tak popsal situaci společnosti, která se utápí v blahobytu, a přesto není schopna se reprodukovat. Zrod konzumní společnosti byl doprovázen ztrátou paměti a ztrátou jakéhosi pudu sebezáchovy. K demografickým otázkám se Pierre Chaunu dostal na konci padesátých let, kdy vyšla jeho dizertační práce. Ta se stala základním stavebním kamenem pro jeho pojímání kvantitativních dějin. V šedesátých letech zakložil v Caen jedno z prvních center kvantitativních dějin, v němž rozvíjel vztahy mezi historií, ekonomií, demografií a sociologií. Do češtiny byla přeložena jeho jediná kniha Dobrodružství reformace: svět Jana Kalvína (Brno 2001), která však nepředstavuje těžiště jeho díla. Pierre Chaunu totiž dokázal pomocí demografie jako jeden z mála historiků vystihnout podstatu dějin evropského kontinentu a evropské civilizace, kterou nazýval zalidněný svět: „Zalidněný svět je takový, kdy na jednom kilometru čtverečním obdělaném z 80% žije minimálně čtyřicet lidí, takže z vrcholu jedné ze 130 000 křesťanských zvonic latinské tradice vždy uvidíme na horizontu alespoň pět nebo šest lidí.“ Žijeme v zalidněném světě, který vymírá. (dou)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz