Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Ralf DAHRENDORF: Pokoušení nesvobody

Intelektuálové v čase zkoušek
Tomáš VEBER

Rychlost, s jakou byla poslední práce lorda Dahrendorfa (1929—2009) přeložena Janou Zoubkovou do češtiny z německého originálu (Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung, Mnichov 2006), svědčí o tom, že autor je na našem knižním trhu již dostatečně dobře znám. A lze říci, že pokud někdo přečetl jeho spis Od pádu Zdi k válce v Iráku, vydaný loni, bude svou znalost autora moci hned zúročit. Ti, o ...

‣Více

Jan KŘÍŽ — Antonín DUFEK — Marie ŠECHTLOVÁ: Marie Šechtlová

Fotografie — photography 1960—1970
Magdaléna POKORNÁ

Editorka a spoluautorka Marie Michaela Šechtlová složila touto knihou hold své mamince, fotografce Marii Šechtlové, rozené Kokešové (1928—2008). Jako mladá dívka, která se chtěla stát lékařkou, potkala Marie Šechtlová v Táboře toho "pravého", dědice proslulého fotografického ateliéru Šechtl & Voseček, Josefa Šechtla, provdala se za něj a vyučila se po maturitě fotografkou. Protože tehdy do osudu mladých manželů zasáhly únorové události 1948 a posléze znárodnění, stali se Šechtlovi zaměstnanci národního ...

‣Více

Robert KONEČNÝ: Jeden z vás

Petr KOURA

Osobnost brněnského psychologa, spisovatele a básníka Roberta Konečného (1906—1981) není širší veřejnosti příliš známa, proto lze vydání jeho vzpomínek na druhou světovou válku jen uvítat. Konečný působil před nacistickou okupací jako gymnaziální profesor v Brně a zároveň se hojně účastnil veřejného života. Na podzim 1938 stál u zrodu Kulturní rady moravské, která se po 15. březnu 1939 stala krystalizačním jádrem občanského odboje na Moravě. Konečný se posléze stal jedním ...

‣Více

Jiří KEJŘ: Jan Hus známý i neznámý

Josef Šrámek

Třebaže osobnosti Mistra Jana Husa věnovaly nemalou pozornost celé generace historiků, nadále neztrácí postava pomyslného otce české reformace svou zajímavost. Dokládá to i nově vyšlá práce Jiřího Kejře, který se dějinám husitství věnuje více jak půlstoletí a svou prací zásadně přispěl k hlubšímu poznání tohoto klíčového údobí českých dějin. Předkládaná kniha je sumarizací obdivuhodného celoživotního badatelského úsilí. Už v úvodu autor formuluje svůj základní cíl: pln přesvědčení, že osobnost Husova ...

‣Více

Christopher CLARK: Prusko

Vzestup a pád železného království
Iveta COUFALOVÁ

Podpisem zákona číslo 46 Spojenecké kontrolní rady z 25. února 1947 bylo Prusko vymazáno z aktuální politické mapy Evropy. Tento akt svým způsobem předjal i Winston Churchill v projevu v britském parlamentu o čtyři roky dříve: „Jádrem Německa je Prusko. Tam leží zdroj neustále se vracející morové rány.“ Na konci Pruska má tedy svůj podíl i Británie, a tak není divu, že autor recenzované knihy Christopher Clark, přednášející moderní dějiny ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz