Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svoboda a tolerance

Aktuální číslo

Jiří KEJŘ: Jan Hus známý i neznámý

Jiří KEJŘ: Jan Hus známý i neznámý

Josef Šrámek

Třebaže osobnosti Mistra Jana Husa věnovaly nemalou pozornost celé generace historiků, nadále neztrácí postava pomyslného otce české reformace svou zajímavost. Dokládá to i nově vyšlá práce Jiřího Kejře, který se dějinám husitství věnuje více jak půlstoletí a svou prací zásadně přispěl k hlubšímu poznání tohoto klíčového údobí českých dějin. Předkládaná kniha je sumarizací obdivuhodného celoživotního badatelského úsilí. Už v úvodu autor formuluje svůj základní cíl: pln přesvědčení, že osobnost Husova formátu nepotřebuje záplavy pochvalných ód, touží proniknout blíže k Janu Husovi coby člověku, a to i za cenu nezamlčení Husových slabin. V očích autora totiž právě tato odvrácená strana zbavuje Husa aureoly nedotknutelného symbolu a činí z něj znovu člověka, čímž ovšem o to více vyniká Husova velikost a dějinný význam jeho odkazu. Tento přístup je o to cennější, uvědomíme-li si, jaké představovala postava Mistra Jana politikum a jak zásadním způsobem byl skutečný Hus v interpretacích svých odpůrců i apologetů zastíněn.

...

Karolinum, Praha 2009, 138 s., 150 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz