Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Psalo se v DaS před 40 lety

Hebrejský pramen o husitech
J. Heřman - V. Sadek

V hrstce hebrejských pramenů o husitském revolučním hnutí, které dosud známe, nenalezneme téměř žádné důležitější údaje. Výjimku tvoří dopis Jakoba ben Mošeho ha-Levi, známého pod zkratkou Maharil (1335—1427), a výňatek z knihy „Emek habáchá“ Josefa ben Jošua ha-Kohena (1496 — zemřel po roce 1577), která z Maharilova dopisu čerpá. Obě zprávy byly publikovány v knize G. I. Pollaka: Halíchót kedem, vydané v Amsterodamu v roce 1846.

Maharil žil v době ...

‣Více

Krátce...

  • Když v zimě roku 1969 točil Zdeněk Sirový podle knihy Evy Kantůrkové film Smuteční slavnost, byly již naděje na zásadní změny v naší společnosti pohřbeny. Symbolicky stejný osud postihl i tento film, ihned po dotočení byl uložen do trezoru a světlo světa opět spatřil až po dvaceti letech. Příběh sedláka Chladila, zasaženého kolektivizací, který zemře a jeho žena se rozhodne uložit jej do rodinné hrobky navzdory místním komunistickým funkcionářům, je ...

‣Více

Webová výstava v Národním archivu

Koncem roku 2007 spustil Národní archiv v Praze na svých webových stránkách (nacr.cz) internetovou výstavu Němečtí antifašisté z Československa v dokumentech (1933—1948). Jedná se o společný projekt Národního archivu, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Muzea města Ústí nad Labem. Autoři výstavy Zdeňka Kokošková a Jaroslav Pažout shromáždili během archivního výzkumu různé typy dokumentů jak z veřejných, tak soukromých sbírek.

Celkem šedesát dokumentů je rozděleno do tří ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Některé otázky jsou zkrátka v humanitních vědeckých kruzích tabu. Pavel Himl v eseji pro LN (Orientace, 9. 8. 2008) „Strach a pokrytectví české vědy“ snad konečně zavíří v těch správných vodách. Patří k nim především grantový systém financování vědeckých záměrů, z nichž některé svým výsledkem připomínají spíše torzo než celistvý pohled na zkoumanou (a grantem financovanou) problematiku. Vědecký "establishment" v Česku je vůbec zajímavý objekt rovněž hodný výzkumného záměru... Autor ...

‣Více

Tvůrce dokonalého obranného systému

Vaubanovy pevnosti světovým dědictvím UNESCO
Zuzana Loubetová

Dvanáct Vaubanových pevností ve Francii se může od července 2008 pyšnit titulem památek světového dědictví UNESCO. Vedle světoznámých zámků na Loiře či katedrály v Chartres se tak dostalo tohoto uznání vojenským stavbám, kterými vojenský inženýr Vauban opevnil na konci 17. století přírodní hranice Francie. Majitelé pevností si od zápisu slibují zvýšení atraktivity a s tím spojený příliv turistů a financí. Předseda Asociace Vauban Alain Montferrand předpokládá, že „nálepka UNESCO má ...

‣Více

Můj dům, můj hrad — aneb umění bydlet

Sborník o rezidencích a správních sídlech
Jan Kilián

Již potřetí se na tradičním místě v útrobách barokního architektonického skvostu v Praze sešlo z podnětu historičky Lenky Bobkové několik desítek domácích a zahraničních badatelů, aby rokovali o středověkých a raně novověkých otázkách z problematiky vedlejších korunních zemí Českého království. Předchozí dvě kolokvia se soustředila na integraci a partikularismus, respektive na "společné a rozdílné". Nyní již přišly na řadu rezidence a správní sídla, téma módní a často diskutované. Aby ovšem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz