Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

Smrtí vše nekončí

Smrtí vše nekončí

Mezoamerika a kult předků
Zuzana M. Kostićová

Kult předků patří v předkolumbovské Mezoamerice k nejvýznamnějším náboženským rysům. Obrovský význam příbuzenského systému a rodových linií se obrazil i v představě posmrtného života a komunikace mrtvých se živými.

Nejprve je třeba vymezit některé terminologické otázky, především pak odlišit kult mrtvých a kult předků. Obojí má samozřejmě své podobnosti, avšak kult předků je specifický tím, že počítá s příbuzenskými vazbami, a mrtví tak komunikují pouze se svými potomky a o ostatní lidi se většinou nezajímají. Abychom lépe pochopili význam kultu předků pro Mezoameriku, je třeba se také stručně zmínit o příbuzenském systému.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz