Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Špioni a špionáž

Aktuální číslo

Tajné služby nebyly nikdy všemocné

Tajné služby nebyly nikdy všemocné

Rozhovor s Petrem Zemanem o historii zpravodajských služeb, popularitě špionážních témat i o transformaci české rozvědky
Eduard Burget

V literatuře i médiích se často objevují pojmy jako zpravodajské služby, tajné služby a špionáž. Je mezi těmito pojmy rozdíl? Jaký je jejich původní obsah?

Tyto pojmy jsou často frekventovány v novinách, ale lidé o jejich významu mají obvykle jen vágní představu. Vyučuji na brněnské fakultě sociálních studií předmět Úvod do činnosti zpravodajských služeb a věnuji výkladu pojmosloví hodně času. Zdánlivě jasné termíny, jako je „zpravodajství“ nebo „agent“, zahrnují několik různých významů. Pojmy „zpravodajské služby“ a „tajné služby“ jsou skoro synonyma, přičemž výraz tajné služby je spíše hovorový.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz