Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mizející Peking

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Pavel PREISS: Pod Minerviným štítem

Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému
Vít VLNAS

Do těsných souvislostí s rakouským uměním vrcholného baroka se v českém dějepise umění tradičně kladla především Morava. Jak hezky říká autor recenzovaného díla, „propojení Moravy s jižními sousedy bylo tak těsné, že Morava vytvořila s Rakouskem... jakousi spojitou nádobu. Čechy, symbolizované svým vymezením horskou hranicí, byly naproti tomu ovládány určitou uzavřeností, danou především kulturní centralizací Prahy“. Pavel Preiss, poněkud v rozporu s titulem své knihy, moravské souvislosti rakouského baroka nepomíjí ...

‣Více

Ivan MARGOLIUS: Praha za zrcadlem

Putování 20. stoletím
Marta Edith HOLEČKOVÁ

Kniha se začíná odvíjet jako poutavý příběh chlapce, kterému v jeho pěti letech zmizel za nejasných okolností otec. Nejprve se zdá, že jen odjel na dlouhou služební cestu, později ale vychází najevo, že vše je jinak. Pohledem malého dítěte nahlížíme do rodinného života před tímto osudným dnem a sledujeme, jak tato skutečnost postavila dosavadní poklidný a harmonický dětský svět na hlavu. Oním zmizelým otcem je totiž Rudolf Margolius, náměstek ministra ...

‣Více

Jean-Claude SCHMITT: Svatý chrt

Guinefort, léčitel dětí ze 13. století
Marek ZÁGORA

V posledních letech vyšlo několik překladů zásadních prací významných francouzských medievalistů. Bez pochyb mezi ně patří i díla žáka a spolupracovníka proslulého znalce středověku Jacquese Le Goffa Jeana-Clauda Schmitta. Spolu se svým školitelem byl editorem esejisticky pojaté Encyklopedie středověku (česky 2002 a 2008), poté vyšla jeho práce o navrátilcích ze záhrobí Revenanti: živí a mrtví ve středověké společnosti (2002) a v roce 2004 pak následoval překlad studie o zatím u ...

‣Více

Edgar KNOBLOCH: Nomádi a Rusové

Asijské vlivy v ruských dějinách
Jitka KOMENDOVÁ

Otázka pozice Ruska mezi Evropou a Asií zaujímá kardinální místo ve sporech o "smysl ruských dějin" prostupujících celou moderní ruskou kulturou. Století poté, co na první polovinu otázky dal svou odpověď T. G. Masaryk, předkládá českým čtenářům své pojetí druhé poloviny problému Edgar Knobloch, jenž knihu napsal v angličtině (Russia and Asia. Nomadic and Oriental Traditions in Russian History) a nyní ji publikoval se značně posunutým názvem česky.

...

Přeložil Jan ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz