Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Do kavárny!

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Zrzaví Ormové od Mnichovic

Midgard — sdružení pro oživení historie
Iveta COUFALOVÁ

Čeští nordisté často — o to však v skrytu duše určitě potěšeněji — nechápavě vrtí hlavou nad tím, že se severské končiny mezi obyvateli naší republiky těší takové přízni. A proto je určitě nepřekvapí ani následující řádky, jež se budou věnovat spolku, který již svým názvem napovídá, že se soustředí na severogermánský "střed světa", germánské mytické místo určené k obývání lidem — Midgard.

Toto sdružení pro oživení historie vzniklo 20. července 2005 rozdělením ...

‣Více

slova na mučidlech

  • vévoda

Pokud se někdo stane knížetem, má hypotetickou naději, že dosáhne i na titul vévody, respektive držitele vévodství, takového menšího království. Prvním českým „frýdlantským“ vévodou se stal roku 1625 Albrecht z Valdštejna († 1634). Již staletí předtím byl však vévodou české země svatý Václav, který byl zároveň knížetem. Původ titulu je průhledně slovanský, vznikl stažením ze staroslověnského vojevoda, „ten, kdo vede voj“. Později se z vévody stal hláskovým úžením stč. vívoda ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz