Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Do kavárny!

Aktuální číslo

„Hájiti zájmy živnosti kavárenské“

„Hájiti zájmy živnosti kavárenské“

Osudy pražských kavárníků v první polovině 20. století
Šárka Kořínková

Pražské kavárny první poloviny 20. století je možno poznávat z různých zdrojů, jedním z nich je dobový odborný tisk, který vydávali sami kavárníci, hostinští či hoteliéři. Nejvýznamnější časopisy představují Hostimil a Kavárník.

Časopis Hostimil byl určen provozovatelům všech hostinských živností a existoval téměř sedmdesát let. Kavárník vycházel sice jen v letech 1923–1927, věnoval se však čistě jen otázce kaváren. Základní potíží odborného tisku je právě jeho odbornost, jeho neschopnost vidět problémy v celé jejich šíři. Tak se v Hostimilu nesetkáme například se slušným hostem nebo rozumným majitelem domu, ale jen s nevychovanými hosty a hamižnými majiteli, kteří chtějí kavárníky zničit vysokým nájmem. Články do obou periodik přispívali „oboroví novináři“ i samotní kavárníci, a texty tak odrážejí jejich pohled z druhé strany barového pultu. Provozování kavárenské živnosti mělo mnoho aspektů, na následujících řádcích nastíníme jen některé z nich. Můžeme na kavárníky pohlížet jako na zájmovou skupinu, na vývoj jejich organizace, na jejich požadavky i na kavárníky jako jednotlivce. Další perspektivu nám mohou poskytnout zákony, nařízení a výnosy, které provozování kaváren vymezovaly a upravovaly.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz