Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Do kavárny!

Aktuální číslo

Dlátem a štětcem

Dlátem a štětcem

Proměny Armádního výtvarného studia v letech 1953—1995
Václav Šmidrkal

Dílna na účelovou tvorbu, nebo jedna z tvůrčích skupin československé výtvarné scény? Mezi těmito póly se tvůrčí kolektiv Armádního výtvarného studia pohyboval více než čtyřicet let.

Armádní výtvarné studio (AVS) vzniklo v době, kdy pod vedením ministra národní obrany Alexeje Čepičky vrcholila přestavba československé armády na armádu socialistického typu. Teorie socialistické armády předpokládala využívání umění a kultury k výchově vojáků a k vylepšování vztahů s veřejností. V tuzemských podmínkách byla tato myšlenka realizována do zvlášť rozsáhlé soustavy vojenských kulturních institucí, jejíž součástí se po vzoru Grekovova výtvarného studia sovětské armády stalo také AVS. V porovnání s vývojem v jiných armádách států socialistického bloku bylo AVS méně standardní institucí než vojenské umělecké soubory, zároveň ale mělo daleko do obskurních nápadů, jako byla armádní opera nebo armádní loutkové divadlo. Základem studia byl tvůrčí kolektiv, který sdružoval profesionální malíře, grafiky a sochaře, absolventy vysokých uměleckých škol. Vesměs šlo o civilní zaměstnance vybírané s ohledem na umělecké výsledky, „politickou vyspělost“ a ochotu věnovat se vojenské a branné tematice. Kolektiv měl v různých etapách pět až jedenáct členů a celkem se zde vystřídalo dvacet pět umělců. Obměňovaným doplňkem tvůrčího kolektivu byli vojáci základní služby, absolventi uměleckých oborů, kterých studiem prošlo kolem tří stovek.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz