Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Krátce...

  • Na slavnostním zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v obřadní síni českobudějovické radnice byla 1. listopadu 2007 udělena hodnost doctor honoris causa v oboru české dějiny za mimořádný přínos k rozvoji českého i evropského bádání o dějinách středověku historiku profesoru Františku Šmahelovi. Jak uvedl ve svém projevu rektor Jihočeské univerzity Václav Bůžek, právě bývalý ředitel a zakladatel Centra medievistických studií a emeritní člen Akreditační komise České republiky „stál u zrodu českobudějovické ...

‣Více

Jak bádat o komunismu

Petr ŠÁMAL

Již několik let pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR cyklus seminářů, na nichž své výzkumy (převážně) poválečných dějin představují badatelé z různých oborů. Sympatickým rysem pravidelných setkání je jejich diskusní povaha. Na tuto tradici nyní navázalo jednodenní kolokvium Jak ne/bádat o komunismu, jehož cílem bylo podle organizátorů Jaroslava Cuhry a Marie Černé představit zajímavé projekty, metodologické koncepty a ukázat, s jakými problémy se jejich autoři potýkají.

...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Časopis pro dějiny, umění, přírodu a dnešek Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 2/2007 nabízí kromě zasvěceného ohlédnutí Jaromíra Olšovského za výstavou Slezsko — perla v České koruně výborný příspěvek Martina Pelce „»Troppauer Eistypen«: zapomenuté dílko akademického malíře Richarda Assmanna“, ve kterém autor představuje Assmannovy karikatury opavských bruslařů, které vznikly na sklonku rakousko-uherské monarchie. Assmann totiž "postavil na brusle" konkrétní opavské osobnosti, které se účastnily řízení místního bruslařského spolku, například ...

‣Více

Historie viděná z výšky

Výstava o letecké archeologii
Martin GOJDA

V letech 2004—2007 se uskutečnil rozsáhlý projekt Evropské krajiny: minulost, současnost a budoucnost, do něhož se zapojilo celkem osmnáct vědeckých a vysokoškolských institucí z dvanácti zemí Evropy. Jeho cílem bylo rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti nedestruktivní archeologie a především dálkového průzkumu krajiny v jejím historickém rozměru. Projekt navázal na dlouhodobě koordinované aktivity specialistů volně sdružených kolem mezinárodní společnosti pro leteckou archeologii (AARG), kteří od počátku devadesátých let podnikají kroky ...

‣Více

Neznámá tvář hlavního města

Výstava a publikace o Praze 19. století
Lubomír PROCHÁZKA

Zapomenuté obrazy. Praha 19. století je nejen název publikace z pera historika Zdeňka Míky (zároveň bývalého dlouholetého ředitele Muzea hlavního města Prahy), ale také název stejnojmenné výstavy probíhající na půdě výše uvedeného muzea od 17. října 2007 do 21. ledna 2008. Kniha však výrazně přesahuje úlohu katalogu, kterou by měla plnit.

...

Zdeněk Míka, Zapomenuté obrazy. Praha 19. století, Paseka, Praha–Litomyšl a Muzeum hlavního města Prahy 2007, 173 s., 299 ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Jsou naše památky využity?
Ivan ŠPERLING

Takto položená otázka zní paradoxně, mluví-li se o tomto problému ve vztahu k Praze. Vždyť mnohý z nás zjistil, jak těžko se získává sebemenší prostor v jejím historickém jádru, kde sídlí spousta úřadů, institucí a výzkumných ústavů těch nejneuvěřitelnějších názvů a funkcí, nemajících s Prahou nic společného. U parterů jednotlivých, velmi často vysoce hodnotných architektur parkují nákladní auta a do těchto objektů a jejich skladišť se přenášejí různé předměty, určené ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz