Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Historie viděná z výšky

Historie viděná z výšky

Výstava o letecké archeologii
Martin GOJDA

V letech 2004—2007 se uskutečnil rozsáhlý projekt Evropské krajiny: minulost, současnost a budoucnost, do něhož se zapojilo celkem osmnáct vědeckých a vysokoškolských institucí z dvanácti zemí Evropy. Jeho cílem bylo rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti nedestruktivní archeologie a především dálkového průzkumu krajiny v jejím historickém rozměru. Projekt navázal na dlouhodobě koordinované aktivity specialistů volně sdružených kolem mezinárodní společnosti pro leteckou archeologii (AARG), kteří od počátku devadesátých let podnikají kroky k rozvoji tohoto oboru v zemích, kde se do té doby nepraktikoval. Tato snaha se realizovala organizováním mezinárodních konferencí, workshopů a výstav, vydáváním vědeckých publikací a zveřejňováním výsledků výzkumných projektů v odborných časopisech a na internetu. Za nejvýznamnější složku této kooperace můžeme označit letní kurzy letecké archeologie, které se v posledním desetiletí uskutečňují rok co rok.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz