Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Nehera šije šaty dobře

Nehera šije šaty dobře

Filiálka oděvní firmy Nehera v Oslu
Lucie Doležalová

Druhá polovina třicátých let znamenala pro československé hospodářství období začínající konjunktury, která však díky dějinným událostem nebyla naplněna.

Pozvolný výstup ze dna krize v roce 1933, myšleno pro oděvní průmysl, zasáhla men­ší světová hospodářská krize roku 1937. Další politické události a jejich důsledky ekonomický cyklus narušily zcela. U konfekce coby spotřebního průmyslu byly velkou hospodářskou krizí postiženy všechny její podnikatelské sféry, tedy dodavatelská, výrobní a odbytová. Větší konfekční firmy na tuto situaci reagovali snahou zefektivnit a zmodernizovat svou výrobu. Provedení racionalizace se stalo nezbytně nutným východiskem z hospodářské krize. V druhé polovině třicátých let modernizační proces výroby vrcholil a jedním z jeho důsledků se stala snaha podniků pevněji zakotvit i na zahraničních trzích. Tovární konfekční výroba s sebou přinesla několik aspektů. Mechanizace práce v prvé řadě oděvy zlevnila a zároveň zlepšila kvalitu jejich zpracování. To mělo za následek oslovení stále váhající střední (úřednické) vrstvy československé společnosti. Do té doby koupě nového oděvu tvořila významnou položku nákupního koše a zefektivnění výroby s sebou přineslo možnost častější obměny zákazníkova šatníku. Konfekce byla schopna nabídnout oděvy v několika kvalitativních a cenových hladinách. Prodejny měly být koncipovány tak, aby zákazníkovi předložily vše, co k nákupu nového oděvu potřeboval. Jednalo se tedy o nám dnes dobře známé soustředění maximálně širokého sortimentu zboží do jednoho prostoru. V tomto případě šlo o nabídku nejen samotných oděvů, ale i jejich doplňků, obuvi a možnost poskytnutí dalších s prodejem oděvů souvisejících služeb (například úpravny, správkárny, žehlírny apod.). Mezi konfekční firmy, kterým se podařilo v zahraničí prosadit svou značku, musíme jednoznačně řadit firmu Jana Nehery, oděvní služba Prostějov. Pro Jana Neheru (1899–1958) byla Oděvní služba již druhým pokusem o vybudování prosperujícího konfekčního podniku. Firma byla založena roku 1927, kdy se Nehera rozešel se svými společníky a podnik převzal do svých rukou. V roce 1932 byla firma J. Nehery zapsána do obchodního rejstříku pod názvem Jan Nehera, tovární výroba oděvů a o rok později se název změnil na Nehera, oděvní služba.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz