Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Ve službách Schwarzenbergů

Ve službách Schwarzenbergů

Životní osudy cestovatele Bedřicha Machulky
Jiřina Todorovová

Osud zavál českého cestovatele Bedřicha Machulku do východní Afriky, kde strávil většinu svého aktivního života. Na stáří pak zakotvil na zámečku Ohrada knížete Schwarzenberga.

Cestovatelská kariéra Bedřicha Machulky (1875–1954), známého organizátora loveckých výprav, začala již v roce 1898, kdy odjel s přítelem Richardem Štorchem do Tripolisu v Libyi. Po počátečním okouzlení Afrikou si oba mladí cestovatelé museli začít vydělávat na živobytí, proto se rozhodli obchodovat s přírodninami – odtud byl již jen krok k organizování loveckých safari. Machulka zřídil v letech 1904–1905 první loveckou základnu v Chartúmu v Súdánu, kde působil s několikerým přerušením až do roku 1927, kdy zaměřil svůj zájem na východní Afriku a přenesl základnu do Nairobi v Keni. Chartúmská základna dále sloužila jen jako sklad cestovní výstroje. Z Nairobi pořádal lovecká a studijní safari po celé Keni, Ugandě, severní Tanganice a na severovýchodě Belgického Konga, do oblasti jezer Kivu, Eduardova a Albertova, na úpatí pohoří Ruwenzori a do pralesů mezi řekami Uele a Ituri. Od roku 1929 Machulka spolupracoval s knížetem Adolfem Schwarzenbergem (1890–1950) a organizoval lovecké výpravy pro něj a jeho ženu Hildu. Machulkova práce spočívala nejen ve vedení výpravy, vytyčení trasy a najímání nosičů, ale i v zajištění povolení k odstřelu zvířat, dopravě zavazadel a zbraní a povolení jejich vývozu, zajištění dopravního spojení na místo apod. V pozdější době, ve vyšším věku, vykonával Machulka méně náročné práce a spíše než lovu se věnoval sběru přírodnin – zejména hmyzu a drobných savců. Poslední léta před vypuknutím druhé světové války strávil Bedřich Machulka v Čechách. Od roku 1936 již do Afriky nejezdil. Jako důvod se nejčastěji uvádí zhoršený zdravotní stav, ale ze studia jeho korespondence s Adolfem Schwarzenbergem vyplývá, že důvody byly mnohem složitější.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz