Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Poučení stále (málo) platné

Poučení stále (málo) platné

Příběh jednoho politického manifestu
Jaroslav Cuhra

Schopnost dodržet dané slovo je právem považována za jeden ze základních povahových rysů slušného člověka. Každý však ví, že to není nic jednoduchého, zvláště když jde o slovo na léta dopředu.

A je-li to slovo stále platné, či takové, že se k němu budou pro poznání i posilu obracet i příští pokolení (J. Fojtík), jde o vztah, který může být dvojsečný. A právě tak můžeme pohlédnout na jeden z nejpozoruhodnějších pokusů interpretovat události a následky Pražského jara 1968, kterým byl oficiální výklad předložený domácí i světové veřejnosti vedením KSČ v prosinci 1970 ve známém Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Nikoliv pro jeho dost ubohý obsah, ale pro význam, který mu do vínku vložili jeho autoři a který se neustále pokoušeli připomínat. Poučení totiž nebylo jen hloupou analýzou událostí, ale mělo být i prorockým hlasem o tom, kam vede zahrávání si s určitými věcmi, ústup z marxisticko-leninských pozic. Tak se veřejně prezentovalo a slovy člena západoněmecké komunistické strany Bernarda Hartmanna z roku 1985 patřilo k nejvýznamnějším dokumentům komunistického hnutí. A dle jeho bulharského kolegy Stojana Karadžova mělo význam pro celé mezinárodní socialistické a dělnické hnutí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz