Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zkušenost Pražského jara

Aktuální číslo

Krátce...

Krátce...

  • Na slavnostním zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v obřadní síni českobudějovické radnice byla 1. listopadu 2007 udělena hodnost doctor honoris causa v oboru české dějiny za mimořádný přínos k rozvoji českého i evropského bádání o dějinách středověku historiku profesoru Františku Šmahelovi. Jak uvedl ve svém projevu rektor Jihočeské univerzity Václav Bůžek, právě bývalý ředitel a zakladatel Centra medievistických studií a emeritní člen Akreditační komise České republiky „stál u zrodu českobudějovické filozofické fakulty“. (bt)

  • Dějiny jako balast označil nový polský premiér a vystudovaný historik Donald Tusk v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung (10. 12. 2007), v němž hovořil především o svém vztahu k Německu a Němcům. Na přetřes se dostalo i "muzeum vyhnání", které má být vybudováno v Berlíně, s čímž Tusk zásadně nesouhlasí a přeje si, aby muzeum vzniklo v Gdaňsku jako svého druhu největší muzeum druhé světové války. Stranou nezůstal ani Günther Grass, který stejně jako Tusk z Gdaňska pochází. Tusk nepřipomněl pouze Grassovo "selhání", ale rovněž jeho kritiku hnutí Solidarita, kterou autor proslulého Plechového bubínku přirovnal k nikaragujským sandinistům. (ivc)

  • Městská knihovna v Chrudimi započala s digitalizací svého fondu. První fáze převodu tiskovin do elektronické podoby je zaměřena na regionální literaturu, jejíž stěžejní tituly vyšly již před 2. světovou válkou a jsou přístupné pouze prezenční formou. V dalších fázích dojde i na digitalizaci místních periodik a dokumentů. Zájemci si mohou již převedené knihy prohlédnout na internetové adrese www.knihovna-cr.cz/ digitalne.html. (jde)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz