Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Voda základ života

Aktuální číslo

Investujte do pražců

Investujte do pražců

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky
Iveta COUFALOVÁ

K letnímu koloritu téměř neodlučitelně patří zahoukání parní lokomotivy a valící se pára ze všech možných otvorů ocelového oře. V krajině je tento obrázek k vidění stále řidčeji, přesto jej při životě udržují lidé, kteří etapou dětské náklonnosti k mašinkám pouze lehkomyslně neprošli, ale velkou část sympatií k technickému monstru si odnesli i do dospělého života. A k tomuto lidskému druhu patří také zakladatelé, členové a příznivci Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky, který byl založen jako občanské sdružení a na ministerstvu vnitra zaregistrován v listopadu 2000.

Historie řepařské drážky u Kolína, která dala klubu jméno, sahá samozřejmě ale mnohem dál. Jedná se o nejstarší železniční dílo tohoto druhu v Čechách, vybudované v první polovině devadesátých let 19. století (1894) rytířem Františkem Horským. Hlavním účelem železnice byla přeprava řepy z a do kolínského cukrovaru, který stával v místě dnešní elektrárny. Vedla přes Františkov (Ovčáry), Býchory a Jestřábí Lhotu. Celkově trasa měřila 11,5 kilometru, včetně odbočky do Ovčár (0,9 km). Svému řepařskému údělu sloužila trať s vagony do šedesátých let 20. století, kdy byl provoz zrušen.

Zájemci o historii úzkorozchodných železnic, zvláště polabských řepařských drážek, téměř o čtyřicet let později neváhali a sdružili se do klubu, který si kromě sbírkotvorné činnosti (dokumentace historie a současnosti úzkorozchodných železnic se zvláštním zřetelem na kolínský region) předsevzal uskutečnění obnovy a zprovoznění části právě řepařské drážky vedoucí z Kolína. Při slavnostním zahájení provozu předseda klubu Tomáš Vanča řekl: „Záměrem projektu je zachovat místní kulturní dědictví. Tedy obnovit historickou úzkorozchodnou drážku, která byla důležitou součástí zemědělství v oblasti Kolína, připomenout historii pěstování a zpracování cukrové řepy a zároveň přispět k rozvoji cestovního ruchu na Kolínsku.“ A tak není divu, že se podpory obnova drážky dočkala i od Evropské unie (fondy SROP), Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a nadace Partnerství pro Kolínsko (TPCA).

Dne 23. června 2007 byla v Kolíně-Sendražicích činnost původně řepařské drážky slavnostně zahájena na první části trasy (2 km) pro výletní provoz. Práce probíhaly v několika etapách, první část prací zahrnovalo vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a trafostanice, byla také provedena část hrubých terénních úprav a zahájena stavba komunikace — to vše bylo dokončeno v květnu 2006. V rámci druhé etapy vzniklo v Sendražicích informační centrum, které současně slouží jako nádražní budova, kde se nachází muzejní expozice dokumentující historii Kolínské řepařské drážky a podobných řepařských drážek z Polabí (Dymokury a Kopidlno). Dosud konečný vývojový stupeň, vybudování kolejového tělesa s rozchodem 600 milimetrů a výtopny, vyvrcholil slavností v letošním červnu, které se zúčastnily stovky lidí.

A tak už o těchto prázdninách můžete vyjet po stopách řepy na Kolínsku každou sobotu a neděli ve vagoncích tažených parní lokomotivou BS 80 č. 10 po generální opravě nebo lokomotivou dieselovou. Svou "troškou" na další obnovu drážky můžete přispět i vy symbolickou koupí pražce v hodnotě jeden kus za 600 Kč. Obdržíte certifikát a "vašemu" pražci bude vepsáno vaše jméno či jméno osoby, pro kterou jste do pražce zainvestovali.

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky totiž hodlá prodloužit trasu na 4,5 kilometru až k obci Býchory, v nádraží vybudovat depo pro vagony, vodárenskou nádrž a další menší stavby, na konci trasy by návštěvníky měla čekat malá výletní restaurace. Bez povšimnutí nezůstanou ani další vagony a lokomotivy, které čekají další opravy a rekonstrukce. Srdce železničních fandů bije jenom pro ně, a pokud širokorozchodný srdeční sval tolik vášně pro úzkorozchodné železnice v návalech parna vydržel, jen tak něco jej v činnosti a urputnosti nezastaví. Řepa na Kolínsku se možná bude jednou zase vozit v neuvěřitelném luxusu.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz