Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Voda základ života

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

aktuality, zprávy, glosy

  • Obavy o osud současné Národní knihovny v Praze (Klementina) v souvislosti s výstavbou nového objektu a návrhem využití stávajících prostor formuluje historik Luboš Velek v příloze Orientace Lidových novin (30. 6. 2007). Upozorňuje na podezřelé, a hlavně nedostatečně jasně formulované záměry, jak se bude s prostorami dále nakládat. Z dosavadních uveřejněných plánů současného ředitele knihovny vyplývá spíše komerční využití rozsáhlého komplexu budov, proti čemuž Luboš Velek protestuje. Knihovna by podle ...

‣Více

Film a dějiny 2007

Ve dnech 18.—25. srpna 2007 se bude v prostředí romantické zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem konat již šestý ročník festivalu Film a dějiny, letos na téma „Bývali Čechové...“ (Přehlídka národních velikánů).

Program festivalu:

  • Sobota 18. srpna

Národní mytologie: světec nebo hrdina...

18:00 Staré pověsti české (1952, r. J. Trnka)

21:00 Svatý Václav (1930, r. J. Kolár); Kníže Václav (1942, r. F. Čáp)

23:00 Jan Žižka (1955 ...

‣Více

Znovuvzkříšení středověkého sídla

Litevský hrad Trakai
Petr SOKOL

V současnosti jeden z největších a nejnavštěvovanějších památkových objektů Litvy — hrad Trakai se nachází v jezerní oblasti necelých třicet kilometrů západně od Vilniusu. Podle pověsti toto sídlo nedaleko tehdejšího centra Kernavé založil vévoda Gediminas. V pramenech je Trakai poprvé uveden roku 1337. Poté, co Gediminas trvale přesídlil do Vilniusu, získal Trakai jeho syn Kestutis. Během jeho vlády, zřejmě v letech 1362—1382, byl v Trakai založen hrad na poloostrově a ...

‣Více

Leonidas se vysmívá nám

Ještě jednou o filmu 300: Bitva u Thermopyl
Ivan ŠEDIVÝ

Nemyslím si, že prudké a emotivní odmítnutí Jaroslava Pinkase jak vlastního filmu, tak "totalitních" (užití pojmu "totalitní" mimo kontext moderních dějin je podle mého názoru velmi nehistorické) Sparťanů bylo trefné (DaS č. 6/2007, s. 8). Sparta byla polis v permanentním ohrožení, v záplavě nepřátelského obyvatelstva (heilótů). Militarizace společnosti je, jak v moderní době ukazuje i příklad Izraele, přirozenou reakcí na takovou situaci. Spojení občanských svobod s principem falangy, jak ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Sovětská konstruktivistická architektura
Otakar NOVÝ

... Avantgarda se stala synonymem meziválečného kulturně politického pokroku. Jenže její úsilí o moderní zpodobení světa mělo velké množství směrů i soupeřících skupin a značně se lišilo též svými konečnými cíli. Byla to doba, kdy na půdě zkypřené průmyslovou revolucí a těžce rozrušené první světovou válkou vykvetlo nové umění skutečně mnoha květy. Protikladnost avantgardních manifestů dvacátých let, formulovaných převážně v nesmiřitelném dogmatickém tónu, zároveň nalézala základní jednotící tendence, své mezinárodní esperanto ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz