Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Češi na palubě

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Zemřel historik Petr Havel (1951—2007)

Ivan ŠEDIVÝ

V lednu tohoto roku prohrál svoji bitvu se zákeřnou chorobou historik vojenství Petr Havel. Vrchlabský rodák absolvoval v letech 1973—1978 dvouoborové studium historie — ekonomie na Filosofické fakultě UK v Praze, zejména pod vedením profesorů Jindry, Kvačka, Nálevky, Petráně. Svoji diplomní a pozdější doktorskou práci zaměřil na problematiku znovuvyzbrojování Německa po první světové válce a německo-sovětskou vojenskou spolupráci v meziválečném období. Po roce 1989 využil možnosti, podobně jako mnozí jiní ...

‣Více

Prameny jsou, jen je vyhledat

Ivan BINAR

Nejdřív se mě zmocnilo znechucení z mizerně odvedené práce pana Jiřího Fiedora po přečtení jeho článku „Bílé vrány v černém kraji“ s podtitulem „Chartisté a nezávislé iniciativy na Ostravsku“ (DaS 2/2007) a časopis jsem odložil. — Po chvíli mi došlo, že nemohu jen tak spolknout autorovu výmluvu na nedostatek pramenů — nedokáže-li je objevit, ať se nepouští do tak závažných témat a nezkresluje historii.

Prvním ostravským signatářem Charty 77 byl ing ...

‣Více

Francouzští zachránci Židů vstoupili do dějin

Zuzana LOUBETOVÁ

Prezident Jacques Chirac odhalil v Panteonu pamětní desku na počest Spravedlivých Francie, kteří zachránili tisíce životů francouzských Židů za druhé světové války. „Tisíce světýlek vytrvaly i pod tmavým závojem nenávisti, který Francii halil během let okupace“, můžeme na ní číst.

Panteon je místem posledního odpočinku velikánů francouzské historie. Rozhodnutím připomenout na tomto posvátném místě hrdinné činy francouzských Spravedlivých jim Jacques Chirac přisoudil historické místo v paměti národa. „,Kdo zachrání život ...

‣Více

Slova „starých mistrů“ historie

Josef VÁLKA

  • Jacques Le Goff (82)

K tomu, abych zde uvedl některé názory "starých mistrů" historiografie, mne vede úcta k jejich dílu, nikoliv úcta k vysokému věku. Autorita starců v pradávných dobách vyplývala z toho, že se nepsalo nebo psalo málo a paměť byla skutečně jedinou pokladnicí vědění. Vysoký věk již dávno není zdrojem autority a předmětem úcty, ani zárukou moudrosti, spíše pramenem skepse a pesimismu. Nicméně existují výjimky. Jednou z nich ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Fenomén Cimrman,

tak zní název konference, která se uskuteční u příležitosti čtyřicetiletého provozu Divadla Járy Cimrmana, 26.—27. dubna 2007 v prostorách Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Původně amatérský soubor Divadla Járy Cimrmana přetrval jako jedna z mála scén 60. let 20. století a jeho humor úspěšně ovlivňuje již několik generací diváků. A jaká jsou připravovaná témata konference? Například Jára Cimrman jako kulturněhistorický fenomén, duchovní otcové Járy Cimrmana ...

‣Více

Diskuse nejen o Babičce

Sborník o době, životě a díle Boženy Němcové
Ivo ŘÍHA

Konference v českoskalickém Muzeu Boženy Němcové byla uspořádána u příležitosti 150. výročí vydání spisovatelčina nejproslulejšího díla — Babičky. Název akce ovšem avizoval, že nepůjde o přehlídku referátů a diskusních příspěvků vztažených výhradně k "první knize" české literatury. Sborník, který vyšel v září 2006, tak nabízí velmi pestrou paletu studií, jež leckdy zasahují přímo zmiňovaný text a jeho nejbližší okolí, ale především ve svém souhrnu vytvářejí jakousi komplexní mapu kontextů a souvislostí ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Tajemství elegance?

Pro chladnější dny volíme látku buď z umělého vlákna, nebo z vlny, v tlumenějších barevných odstínech, ale větších vzorů. Výrazná elegantní je v letošním roce základní barva stříbřitě šedá.

Pro společenské události a exkluzivnější oblečení vybíráme látku potištěnou ručním modelovým tiskem, kterého se užívá pouze na čistém hedvábí a 100 % vlně. Charakteristickou vlastností této techniky — ručního tisku modelového — je určitá nepřesnost ve střídě vzorů, způsobená nasazováním šablony. Malé odchylku prozrazují ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz