Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Neválka nebo nemír? Římský občan pobýval buď "doma", nebo "v poli". Buď byl ve válce, nebo ne. Teoretikové věc formulovali jasně a nedvojznačně: buď je válka, nebo mír. Thomas Hobbes říká v Leviathanu

Markéta Křížová

Dne 2. března roku 1807 president Thomas Jefferson podepsal zákon, jímž Spojené státy uzavřely své přístavy obchodníkům s otroky. Dne 25. března téhož roku britský parlament jednostranně vyhlásil zrušení tohoto odporného obchodu na všech světových mořích a zároveň přislíbil aktivní účast britské flotily při uvádění zákazu v platnost. Samotná instituce otroctví ovšem zrušena nebyla a její definitivní vykořenění v prostoru euroatlantické civilizace trvalo ještě řadu desetiletí. Mimo to stály v ...

‣Více

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2007

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

    1. leden byl v roce 2005 valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Symbolicky toto výročí připadá na den, kdy byl osvobozen vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. Židovské muzeum v Praze připravilo několik interaktivních programů, které žákům a studentům pomohou připomenout tuto kapitolu lidských dějin. Nasát atmosféru doby a zahledět se do tváří těch, jejichž život neměl tehdy téměř žádnou cenu, mohou studenti v programech Holokaust v dokumentech či Hanin kufřík ...
‣Více

Spousta krve a nic víc

Mayská civilizace očima Mela Gibsona
Markéta Křížová

Deklarované cíle monumentálního historického filmu Apocalypto, který koncem ledna přišel i do českých kin, byly více než chvályhodné. Demytizovat předkolumbovské indiánské kultury, ukázat jejich "pravou tvář", brutalitu každodenního života, krvavé rituály k poctě pohanských bohů. Zajímavé proklamace jsou ale samy o sobě málokdy zárukou uspokojivých konců. Apocalypto je vlastně další z nekonečné řady variací na téma ušlechtilý divoch versus barbarský, byť mocensky zdatnější uchvatitel. Úloha divochů byla v tomto případě ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Období vánoční je obdobím rozprávěcím... V Hostu 10/2006 jsou hned k přečtení rozhovory dva. První, s názvem "Zhoubným fanatikem může být i věřící liberál...", vede spisovatelka I. Dousková s ředitelem Židovského muzea v Praze L. Pavlátem. Druhý, rovněž o "porozumění", byť poněkud v jiné rovině, přibližuje problém překladu Kunderových Zrazených testamentů do ruštiny. Marianna Tajmannova jako "Překladatelka ve stínu" na chvilku vystupuje ze svého "závětří" a český čtenář se ...

‣Více

Rozhovory s princem

Život levicového aristokrata
Aleš VRBATA

Kniha historika a novináře Philippa Delormea, která loni vyšla v pařížském nakladatelství Buchet-Chastel, není první, jež se věnuje životu pařížského hraběte Henriho (1908—1999). Princ Henri (VI.) byl autorem vlastního životopisu Mémoires d'exil et de combats (1979). V případě Delormovy knihy ale nejde o paměti prince samotného, nýbrž o knihu rozhovorů, které navíc doplňuje nejen úvodní slovo princova syna, vévody francouzského, Henriho (VII.), ale také Bertranda Renouvina, hlavy neoroyalistické ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Vzpomínka na jízdu prvním českým autem
Jaroslav SVITÁK

(...) Na jedné z prvních zkušebních jízd s autem "President" v roce 1897 jel jsem s tatínkovým úředníkem Habanem mladším (pozdějším závodníkem) na silnici k Veřovicům. Bylo mi něco přes deset let, ale vzpomínka mi utkvěla v paměti. Před námi na silnici šla nějaká stará Veřovjanka s rancem na zádech. Po výstražném znamení houkačkou se ohlédla a plna úděsu přeskočila příkop, klesla na jeho okraji a začala se křižovat před příchodem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz