Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

Čítárna novin a časopisů

Čítárna novin a časopisů

  • Období vánoční je obdobím rozprávěcím... V Hostu 10/2006 jsou hned k přečtení rozhovory dva. První, s názvem "Zhoubným fanatikem může být i věřící liberál...", vede spisovatelka I. Dousková s ředitelem Židovského muzea v Praze L. Pavlátem. Druhý, rovněž o "porozumění", byť poněkud v jiné rovině, přibližuje problém překladu Kunderových Zrazených testamentů do ruštiny. Marianna Tajmannova jako "Překladatelka ve stínu" na chvilku vystupuje ze svého "závětří" a český čtenář se tak může dozvědět nejen o nástrahách samotného překládání esejů psaných francouzsky nerodilým Francouzem do slovanského jazyka.

  • I dalším tipem (Týden, 51—52/2006) je rozhovor, tentokrát s ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie Vítem Vlnasem o "utrpení" "Barokního historika v čase Santa Clausů". Přes vánoční tematiku personifikovanou Ježíškem a jeho cestou k našim stromečkům dialog zamířil i k podstatě práce historika, tedy k tomu, jak vysvětlit smysluplnost existence našeho cechu "obyčejným" smrtelníkům.

  • Jaká je vzdálená láska, ptá se revue Souvislosti 4/2006. V tematickém bloku věnovaném kurtoazní lásce najdete pojetí lásky a pohlavnosti u Platóna, od něhož se do evropského povědomí koncepce čisté lásky dostala (A. Mokřejš, M. Ficino), Bestiář lásky Richarda de Fournivala či exkurzi do osudových lásek ve starogaelské tradici (D. Samek) a na starém Severu (J. Starý).

  • Umění 6/2006 pokračuje v diskusi o dějinách umění jako vědě, L. Kelner tak navazuje na text M. Bartlové z třetího čísla téhož roku. Mezi studiemi stojí mimo jiné za pozornost práce I. Panochové "Důstojníci a rivalové Albrechta z Valdštejna v roli stavebních donátorů v době třicetileté války v Čechách a na Moravě", P. Rezek představuje v krátkém exkurzu "Havran, nebo havranář?" architektonickou tvorbu a "vznešenost" Le Corbusiera v letech 1920—1928.

  • Že se Čína Evropě přibližuje sedmimílovými kroky si snad raději ani netřeba připomínat. Velmi zajímavé paralely v čínské inspiraci Bismarckovým Pruskem zmínily na závěr roku Frankfurter Allgemeine Zeitung (14. 12. 2006, č. 291) v článku Marka Siemonse "Der alte Preuße, das ist der Mann" a v rozhovoru s historikem H. A. Winklerem. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz