Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

Vzpomínka na jízdu prvním českým autem
Jaroslav SVITÁK

(...) Na jedné z prvních zkušebních jízd s autem "President" v roce 1897 jel jsem s tatínkovým úředníkem Habanem mladším (pozdějším závodníkem) na silnici k Veřovicům. Bylo mi něco přes deset let, ale vzpomínka mi utkvěla v paměti. Před námi na silnici šla nějaká stará Veřovjanka s rancem na zádech. Po výstražném znamení houkačkou se ohlédla a plna úděsu přeskočila příkop, klesla na jeho okraji a začala se křižovat před příchodem Antikrista, který jel na silnici bez koní a k tomu ještě nevalně zaváněl. Uklidnila se teprve, když jsme přejeli a když viděla ve voze také děti (byla se mnou má mladší sestra).

V prvních dobách byly zkušební jízdy, které se většinou odbývaly v nejbližším okolí Kopřivnice, tj. na cestě do Příbora, Štramberka, Veřovic a zejména na císařské silnici z Místku do Nového Jičína, spojeny s nemalými překážkami, o kterých dnes není již ani potuchy. Jel-li na silnici ještě ve veliké dálce v protisměru koňský nebo kravský potah, bylo nutné ihned zmírnit "rychlost" — nějakých 16—20 km/hod. — vystoupit z auta, pomáhat sedlákovi chlácholit koně, hodit jim případně kabát přes oči a tak je převést, plašící se a vzpínající, kolem stojícího auta. To stálo bezprostředně u jednoho příkopu silničního a selský povoz balancoval obvykle některým kolem v protilehlém příkopu. Řidič auta si vždy oddechl, když byl povoz mimo, neboť větší část těchto potkání končila u soudu v Příboře nebo Novém Jičíně. Potkat v neděli kočár, obsazený plně lidmi — znamenalo při tehdejší plašivosti koní předvolání k soudu, neboť takové setkání končilo obvykle v silničním příkopu, a proto lidé vyskákali z kočáru, utekli do polí a jen několik zmužilých krotilo koně, aby kočár nerozbili. V pozdější době, kdy rychlost jízdy se zvýšila — přes 16 km — byly další potíží tak zvané "Wasserschlagy". Byly to stružky upravené šikmo přes cestu tak, aby při dešťových přívalech mohla voda stékat rychleji do příkopů. Přejet takový rigol "v tempu" znamenalo držet se oběma rukama auta, aby z něj člověk přímo nevyletěl (...).

(Dějiny a současnost č. 2/1967, s. 43

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz