Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

    1. leden byl v roce 2005 valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Symbolicky toto výročí připadá na den, kdy byl osvobozen vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka. Židovské muzeum v Praze připravilo několik interaktivních programů, které žákům a studentům pomohou připomenout tuto kapitolu lidských dějin. Nasát atmosféru doby a zahledět se do tváří těch, jejichž život neměl tehdy téměř žádnou cenu, mohou studenti v programech Holokaust v dokumentech či Hanin kufřík. Popřípadě si tyto zkušenosti mohou vyslechnout z úst pamětníků. (lic)
  • Na internetových stránkách Libri prohibiti (http:// libpro.cts.cuni.cz/charta/) byly 6. ledna 2007 zveřejněny elektronické kopie podpisových lístků prvních signatářů Charty 77. Na stránkách jsou dostupné také kopie Prohlášení Charty 77 a průvodní dopisy mluvčích Charty 77, které byly určené vládě, parlamentu a ČTK. Originály podpisů se po jejich zabavení příslušníky StB 6. ledna 1977 dochovaly ve vyšetřovacím spise (ZV-484, Archiv bezpečnostních složek MV), některé z nich jsou také otištěny v tomto čísle. (pb)

  • Jedete-li do Bavorska a chcete-li vědět, co se tu aktuálně děje, můžete se informačně předzásobit na www. infopoint-museen-bayern.de, které zřídila a spravuje Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. A jedete-li přímo do Mnichova a předcestovní přípravu nestihnete v ideálním míře, netřeba propadat neinformovanému splínu. Přímo v historickém centru, vedle proslulé pivnice Bräuerhaus, Alter Hof 1, zajděte do kanceláře Infopoint Museen & Schlösser in Bayern. Zakoupit si můžete i hutnou příručku se shrnujícím názvem Museen in Bayern (v roce 2006 vyšlo 4., upravené vydání). (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz