Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2007

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2007

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topiče byly vždy svázány projekty sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Nadační fond vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2007 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Bližší informace obdrží zájemci na adrese Nadační fond Františka Topiče, Jana Masaryka 56, 120 00, Praha 2. Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu (a půstránkové resumé v angličtině), curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti. Veškerá dokumentace musí být zaslána ve vytištěné podobě na výše uvedenou adresu a rovněž v elektronické podobě na adresu nf.frantisektopic@seznam.cz. Uzávěrka žádostí pro rok 2007 je 31. března 2006.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz