Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Amerika

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Čítárna novin a časopisů

  • Osobě opomíjeného sochaře 19. století Josefa Maxe se v novém čísle časopisu Umění (4/2005) věnuje Tomáš Hnojil ("Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe 1804—1855 ve druhé čtvrtině 19. století"). Přitom Josef Max patřil v první polovině 19. století snad k nejvýznamnějším sochařům narozeným v Čechách, pocházel ze severočeského, tedy v té době německého Sloupu. Známé pražské pomníky císaře Františka I. či maršála Radeckého vzešly z Maxovy dílny, avšak český ...

‣Více

Než nevěsta řekla ano

Milena Lenderová

Nejen proměny svatebního oblečení jsou námětem bratislavské výstavy Kým nevesta povedala áno... Její autorka Magdaléna M. Zubercová se nemínila omezit na vývoj svatebních šatů nevěsty v šlechtické a měšťanské společnosti od raného středověku do 50. let 20. století. Rozhodla se pro pojetí svatby coby důležité rodové, rodinné a společenské události, k níž směřovala výchova dívky jako k téměř jedinému smysluplnému určení ženy (nepočítáme-li vstup do některého církevního řádu). Díky zvolenému ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Existencionalismus, Heidegger a politika
Leo Lederer

Podle Heideggera byl lidský život bez jakýchkoli perspektiv, bezvýchodný. Nicotnost je jeho principiální výchozí teze. Lidská existence je podle něho nicotná. Co takováto subjektivistická absurdita je schopna dokázat, prokázaly dostatečně dějiny druhé světové války. Tento nihilismus, mysticismus a konzervatismus, oblečen do uniforem SS, přízněný s fašistickou státní doktrínou, zlomil život čtyřiceti miliónům lidí. A většinou takových lidí, jejichž život byl vyplněn bojovým optimismem marxistické ideologie. (...)

Často slyšíme, že existencialistická filosofie ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Na první pohled graficky ani titulem nepříliš přitažlivá publikace Pavly Stuchlé Prachatický vikariát 1676—1750. Vybrané otázky církevní správy (FF UK 2004, vyšlo 2005) skrývá velmi příjemné překvapení. Disertační práce o jednom jihočeském vikariátu je velmi zralým výsledkem autorčina několikaletého výzkumu a její četba může být k užitku širokému okruhu zájemců. Po kapitole o územním vymezení vikariátu, jeho správcích-vikářích, jednotlivých farnostech a stavu obyvatelstva obou zemských jazyků v podšumavském regionu ...

‣Více

Digitální archiv ateliéru Šechtl & Voseček

Tomáš ZAHRADNÍČEK

v současné době největší soubor historických fotografií na českém internetu se nachází na adrese soukromého muzea rodiny Šechtlových. Za poslední rok zpřístupnili více než pět tisíc snímků z rodinného archivu, který uchovává práci tří generací profesionálních fotografů.

...

Internetová stránka ateliéru: sechtl-vosecek.ucw.cz

‣Více

Oběti a strůjci

Německý dějepis umění ve třetí říši
Jindřich Vybíral

Když diktatury 20. století slibovaly lepší zítřky, znamenalo to pro jedny naději a příležitost, pro druhé zoufalství a ohrožení života. Víra v "nový počátek", hlásaná totalitní mocí, podnítila brutální útok na veškerou humanistickou tradici. Celé oblasti duchovní kultury, postavené do služeb totalitní vlády, se proměnily v politické doktríny, směšující vědecké poznatky s iracionálními postoji a s čirou mystikou. Takový byl i osud dějepisu umění v nacistické třetí říši. Je dobře ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz