Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Amerika

Aktuální číslo

Čechové v Americe

Čechové v Americe

Úvahy spisovatele z cesty do USA
František Herites

Čechové v Americe těší se dnes významu, že jiného nepožívá tu žádný národ cizí, vyjma snad Němce, jichž v samém Chicagu desetkrát tolik žije jako Čechů. Nebylo tomu vždy tak a dlužno s úctou náležitou uznati, že naši krajané za mořem toto své čestné postavení pracně a zaslouženě sobě dobyli svou přičinlivostí, snahou neúmornou a inteligencí.

V dobách nedávných Bohemian platil tu málem více nežli za tuláka, cikána, který doma v původní vlasti krotí medvědy a žije ve skalních slujích. Dnes Čechové v Americe náleží mezi nejváženější občany Spojených států, i jednolivě, i hromadně. Jednotlivě mají čestná postavení svá jako obchodníci, živnostníci, technikové, právníci atd., i zastávají důvěrou spoluobčanů k tomu povoláni četné důležité úřady ve správách obcí a zemí. Hromadně jsou důležitým faktorem, s kterým každá politická strana musí počítati. Činitele tak cenného, jako jsou Čechové, jejichž pomoc o posledních volbách ve státu i městech některých tak vydatně padla na váhu, nelze nikdy a při žádné příležitosti ignorovati. Kterak si u vesla obecní správy jsoucí vláda demokratická Čechy pro budoucnost předchází a zamlouvá, ukázalo se nám potěšitelně o vítacích slavnostech krajanů z Čech v Chicagu a Clevelendu, jichž okázale zúčastnili se osobně mayorové obou těchto měst s vynikajícími členy strany. Přítomnost Cartera Harrisona na koncertu ve Festival Hallu o českém dni na světové výstavě mluvila nade vše jiné výmluvně. Páni purkmistři a předáci nečinili tyto české námluvy ze žádné sentimentálnosti zajisté – nebyly to pouhé zdvořilé poklony, bylo to spočtení českých volebních hlasů a lístků a veřejné doložení moci a síly, významu a vlivu českého živlu v nové vlasti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz