Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Amerika

Aktuální číslo

Objevování Ameriky

Objevování Ameriky

Česká literatura ve Spojených státech
Vladimír Papoušek

Původní české literární texty se v USA objevily nedlouho poté, co do Spojených států přišla v polovině 19. století první vlna české emigrace. Z větší části ji tvořili mladí intelektuálové a revolucionáři z roku 1848.

První vlnu rychle přelila další, mohutnější, která už byla motivována především ekonomicky. Ekonomická imigrace pak převládala až do dvacátých let 20. století, kdy americká vláda omezila příliv evropských přistěhovalců. Dvacáté století pak přineslo tři masivní emigrační proudy, spjaté s událostmi let 1939, 1948 a 1968.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz