Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Amerika

Aktuální číslo

Poplašné zvěsti Terezie Palacké

Poplašné zvěsti Terezie Palacké

Nad objevenými dopisy manželů Palackých
Jiří Kořalka

Terezie Palacká, manželka významného politika a historika, napsala v dobách odloučenosti přes čtyři sta dopisů. Donedávna zůstával tento cenný pramen uschován v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze.

Většina badatelů, kteří se zabývali osobností Františka Palackého v posledních třiceti letech, byla přesvědčena o tom, že dopisy, které Palacký prokazatelně dostával od své ženy Terezie po celou dobu jejich společné známosti a manželství, nejsou dostupné v žádném veřejném archivu u nás. Odborníkům byl známý pouze vynikající soubor Palackého dopisů Terezii, uložený v Archivu Národního muzea a přístupný badatelům na základě inventáře Jaroslavy Hoffmannové z roku 1976. Přesvědčení o nedostupnosti dopisů Terezie jsem sdílel také já ve studii o rodinných poměrech u Měchurů a Palackých a rovněž v úvodu své edice Palackého dopisů Terezii, vydané v Drážďanech. Vycházel jsem z inventářů obou částí rozdělené pozůstalosti Palackého, podle nichž byla převážná většina Palackého vědecké a politické korespondence uložena od delimitace z konce roku 1963 v Literárním archivu Památníku národního písemnictví na Strahově, kdežto hlavní část rodinné korespondence byla předána Archivu Národního muzea. V obou inventářích nebyl zaznamenán ani jeden dopis Terezie jejímu manželu Františkovi.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz