Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tlustí a hubení

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Richard BREITMAN: Architekt "konečného řešení"

Himmler a vyvraždění evropských Židů
Barbora POTŮČKOVÁ

Představa, že tzv. „konečné řešení“ bylo naplánováno a realizováno pod taktovkou jediného muže – Adolfa Hitlera – je stále jedním z tvrdošíjně přežívajících mýtů holokaustu. Richard Breitman, profesor historie na Harvardově univerzitě a jeden z předních znalců třetí říše, tento stereotyp ve své knize věnované Himmlerovi úspěšně vyvrací. Popření Hitlerovy izolované snahy (a viny) v Breitmanově podání úzce souvisí s jeho celkovým interpretačním východiskem. Richard Breitman je totiž obvykle řazen do skupiny ...

‣Více

Jacques Le GOFF: Hledání středověku

Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy
Marie Koldinská

Dějiny vytváří historik. Ale dělá to s úctou k historickým dokumentům, racionálním a „vědeckým“ postupem, při němž si musí být pokorně vědom své závislosti na materiálu. Zkonstruoval jsem středověk v tomto duchu, s touto profesionální snahou podložit ho pokud možno co největším množstvím pramenů. Citované věty vyjadřují v pregnantní zkratce hlavní poselství knihy rozhovorů novináře Jeana Maurice de Montremy s Jacquesem Le Goff em (nar. 1924), jedním z nejproslulejších francouzských ...

‣Více

Milena BARTLOVÁ (ed.): Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy

Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění
Luba HÉDLOVÁ

České dějiny umění se v září 2003 dočkaly unikátní události – v Praze se uskutečnil První sjezd českých historiků umění, pořádaný Uměleckohistorickou společností v českých zemích. S více než ročním odstupem vyšly přednesené příspěvky ve sborníku, který se obrací nejen na oborové publikum, ale hned v úvodu avizuje snahu zaujmout také širší kulturní veřejnost. V tomto smyslu jsou jistě zajímavé otázky, ke kterým se jednotlivé příspěvky vyjadřují. Ve dvou samostatných oddílech ...

‣Více

Jaroslav MILLER: Falcký mýtus

Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii

Co příjemnějšího se historikovi sledujícímu určitý badatelský záměr může stát než to, že spolu se studií ze svého stěžejního výzkumu napíše jako „vedlejší“ produkt knihu, která z jeho původní oblasti zájmu poněkud vybočuje a je navíc vynikající. Tato „nehoda“, více než příjemná pro historickou i širší čtenářskou obec, potkala Jaroslava Millera, zabývajícího se raně novověkými městskými dějinami. Při svém oxfordském studijním pobytu natrefi l na jedinečný zdroj inspirace: na tištěné ...

‣Více

Chava PRESSBURGER: Deník mého bratra

Zápisy Petra Ginze 1941—1942
Oldřich SPÁLOVSKÝ

V únoru 2003 jsme byli svědky tragického letu amerického raketoplánu Columbia, na jehož palubě byl i izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Ten vzal s sebou na vesmírnou misi symbolické poselství z časů holokaustu – kresbu Měsíční krajina od talentovaného židovského chlapce Petra Ginze. Odvysílání televizní reportáže o havárii Columbie mělo přímý dopad na objevení Ginzových deníků, které si psal od 24. února 1941 do 9. srpna 1942. Nalezly se náhodně ve starém ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz