Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Ian KERSHAW: Hitler 1889—1936: Hybris

Anna Hájková

Když se sheffieldský profesor moderní historie Ian Kershaw pustil do psaní další biografie Adolfa Hitlera, nevzbudil tím velké očekávání: co lze po třech klasických Hitlerových biografiích nového k tomuto tématu dodat? Kershaw byl sice uznávaný odborník na poli bádání o nacionálním socialismu, pracoval několik let pod vedením Martina Broszata v mnichovském Institutu moderních dějin, publikoval závažné studie k charakteru nacionálně socialistické společnosti, ale přes veškerou kvali. kaci zůstávala otázka, zda ...

‣Více

Anne APPLEBAUM: Gulag: Historie

Jaroslav CUHRA

Psát recenzi na knihu, o které si recenzent myslí, že by si ji měl přečíst každý historik zabývající se moderními dějinami, je těžký úkol. S pocitem, že co stránka (z těch šesti set), to důvod k zamyšlení, se jen těžko vybírá to nejnutnější. Pulitzerova cena za rok 2004 je ve správných rukách. Dílem oprávněná, dílem předsudečná nedůvěra k západním odborníkům pokoušejícím se popsat podstatu dění za železnou oponou mohla stěží ...

‣Více

Lydia BAŠTECKÁ — Ivana EBELOVÁ (eds.): Náchod

Petr ČERNIKOVSKÝ, Lucie JARKOVSKÁ

Sedmičlenný autorský kolektiv pod vedením Lydie Baštecké přibližuje dějiny města Náchoda po více než sto letech od posledního obdobného pokusu. Už vzhledem k chronologickému záběru monografie nemůžeme na tomto místě parafrázovat její obsah ani upozorňovat na povětšinou okrajové chyby a nepřesnosti. Těch se nemůže zcela vyvarovat asi žádná obdobná publikace. Zaměříme se pouze na některé obecnější aspekty, které její konečnou podobu ovlivnily. Pohled do obsáhlého seznamu literatury a pramenů čtenáři ...

‣Více

Petr SZCZEPANIK (ed.): Nová filmová historie

Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury
Milena M. MAREŠOVÁ

Vznik filmu, jednoho z fenoménů moderní doby, je svázán s přelomem devatenáctého a dvacátého století. Především posledních dvacet let dvacátého století bylo otevřeno novému pohledu i rekapitulaci pozic, které si toto médium vydobylo. Inspirováno bádáním historických disciplín, bořením zavedených mýtů a rozvojem mezioborových vztahů přesahuje hranice dosavadního úzkého vymezení. V českém prostoru se k tomuto předpokladu stále ještě připojuje poměrně velký dluh, zpřístupnění překladů děl reprezentujících tzv. současné trendy postihující ...

‣Více

Tomáš KULKA: Umění a falzum

Monismus a dualismus v estetice
Vít Vlnas

Tomáš Kulka je estetik sečtělý, vzdělaný, kultivovaný a navíc obdařený vypravěčským talentem, stejně jako schopností psát lehce a srozumitelně. Jeho nová kniha nese atraktivní titul i sexy obrázek na obálce (ovšemže originál!) a při prvním prolistování jeví veškeré znaky svižného eseje "vysokého" anglosaského univerzitního střihu. První a zjevně zdařilejší část díla tento dojem potvrzuje. Kulka zde podrobuje kritice své význačné předchůdce a kolegy estetiky, kteří se otázkou teoretického uchopení problému ...

‣Více

Jiří Hanzal: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století

Zdeněk HOJDA Zdeněk Hojda, editor Knižnice DaS

Titul nového svazku knižnice Dějin a současnosti možná leckterého čtenáře překvapí. Dějiny Cikánů? Je to vůbec politicky korektní? A ještě k tomu s velkým začátečním písmenem? Vysvětlení je prosté: výraz Romové odráží moderní sebeuvědomění Cikánů, neodpovídá tedy době, o níž se píše. Kniha však může překvapit i svým obsahem. Nabízí totiž o něco víc, než slibuje titul. Ačkoliv těžiště autorova zájmu leží na Moravě, resp. na východní Moravě, jsou mnohé ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz