Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

Rakušan v Praze

Rakušan v Praze

Pražská mise Ferdinanda Marka v letech 1918-1938
Ondřej Houska

Téměř dvacet let zastupoval Ferdinand Marek zájmy Rakouska na našem území. Tento diplomat k tomu měl výjimečné předpoklady.

Na troskách Rakouska-Uhers­ka po první světové válce vzniklo několik nástupnických států, mezi nimi také Čes­koslovensko a Rakousko. Obě země si s sebou do vínku poválečné existence nesly mno­ho společného – Češi a rakouští Němci se několik staletí stý­kali a potýkali v rámci jedné mnohonárodnostní říše. Vytvoření zcela nového státního uspořádání ale vnímali docela jinak. V Praze zavládla euforie z nabyté samostatnosti a většina oby­vatelstva oslavovala vznik Československé republiky jako za­vršení národní i státní emancipace. Naproti tomu Vídeň se mu­sela vyrovnávat s hořkostí porážky.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz