Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

Červená chrtice od pana Trčky

Červená chrtice od pana Trčky

Šlechtici a jejich zvířata na prahu novověku
Marie Koldinská

Dnes byla tři kázání, pan Adam Trčka včera večer sem přijel a přinesl od starýho pána pěknýho psíčka, zapsal si 19. března 1633 do deníku nejvyšší purkrabí Adam mladší z Valdštejna. Rytmus jeho dnů u panovnického dvora ve Vídni ostatně určovaly především drobné příhody.

Důležitost těchto událostí se vytrácela s nadcházejícím večerem, aby byla hned následující den přehlušena jiným příběhem, významným opět jen po těch několik hodin, po něž se Valdštejn účastnil bohoslužby, stoloval s přáteli, sledoval veřejné popravy, krátil si čas lovem, stýskal si na bolesti zubů či na stále se zhoršující dnu, anebo se naopak upřímně radoval z roztomilého štěněte či třeba ušlechtilého koně, jehož dostal darem od jiného šlechtice. Zpravidla jen zdálky dotvářel jeho prožívání každodennosti ozvuk „velkých“ dějinných událostí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz