Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

Vždy s oddaností tklivou a nezištnou

Vždy s oddaností tklivou a nezištnou

Psi a lidé v české společnosti v 19. století
Milena Lenderová

V roce 1821 namaloval berlínský malíř Karl Begas rodinný portrét plný pohody: starostlivý otec, matka s ruční prací, čtyři dcery a dva synové, z nichž jeden drží na klíně malého psíka. Jeho vzezření dává tušit, že se nehodí k zahánění zlodějů ani k lovu. Patří zcela nepochybně mezi členy rodiny.

Průmyslová revoluce zvýraznila hranici mezi přírodou a civilizací. Urbanizace a procesy, které s ní souvisely, rozdělily lidem život (zatím pouze ve městech) na sféru veřejnou a privátní. A do intimního prostoru rodiny, do prostoru s jasně určenými konturami, se spolu s lidmi stěhují domácí zvířata.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz