Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražské biskupství: 1050 let

Aktuální číslo

Politika

Ženy k urnám i do uren!

K politické emancipaci českých žen 1848–1948
Luboš VELEK

Tradiční pohled antiky či středověku na ženy jako na osoby nemyslící či nádoby hříchu nebyl udržitelný. Ženy představovaly polovinu lidstva, osvícenské zákonodárství je co do povinností (a částečně i práv) postavilo před zákony a soudy na roveň mužů a ideologie nacionalismu je silně integrovala do života národních společenství. Koneckonců žena-matka byla vychovatelkou nových generací pokračovatelů na poli národa dědičném. Zavádění všeobecné školní docházky dalo ženám do ruky mocnou zbraň: vzdělání ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz