Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražské biskupství: 1050 let

Aktuální číslo

LETU ZDAR!

LETU ZDAR!

Jak rozhlas motivoval děti a mládež pro letectví
Zuzana KUBIŠOVÁ (Český rozhlas)

PŘED STO LETY, v roce 1923, se v nedávno vzniklé československé republice odehrály dvě důležité události týkající se organizace moderního života. V květnu bylo v Československu zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání a v říjnu byly založeny Československé státní aerolinie (ČSA). Nový československý stát na letectví i na rádiové vysílání pohlížel jako na oblasti, ve kterých může ukázat svou pokrokovost a technologickou vyspělost. Obecně vládlo přesvědčení, že by mladý stát měl excelovat v moderních technologiích a nových dovednostech. A kdo jiný by měl usednout do kokpitů československých letadel a stát za rýsovacími prkny a obráběcími stroji budovaného leteckého průmyslu než mladá generace? A tak se na rozhlasových vlnách i v rozhlasových tiskovinách propagovalo letectví a z vysílání rozhlasu pro školy v roce 1933 zněla i tato slova: … letectví je mladé jako vy. Vidíme, že je máte rádi a že mnohý z vás touží stát se jednou také takovým námořníkem vzduchu. (…) Kdyby každý z vás poslal do roka jen jednu pohlednici leteckou poštou, vykonali byste mnoho pro naše letectví. Měsíčník Školský rozhlas své čtenářstvo motivoval k profesní dráze v letectví například článkem o dvanáctiletém studentovi druhé třídy reálky, který v březnu 1934 složil letecké zkoušky pro bezmotorové létání.

Důraz na mládí zůstal zachován i po druhé světové válce, kdy právě mladá generace měla na křídlech směřovat ke světlým zítřkům a definitivně překonat válečné hrůzy. To dokládá také rozhlasová reportáž z manifestace Českého svazu mládeže nazvané Pro silné letectví, která se konala v pražské Lucerně v září 1945. Celá akce byla pojata v duchu mládež volá po silných národních křídlech, po zdatném československém letectví. [...]

Také v době vlády KSČ bylo letectví vnímáno jako významné odvětví. To dokládá i pořad z roku 1966 určený pro hodiny fyziky na základní devítileté škole nazvaný Vývoj československého letectví a jeho význam, který je zakončen reportáží z letiště Praha-Ruzyně. Ústředním tématem bylo sdělení, že Československo se ve využívání letecké dopravy řadí k předním zemím světa. Motivace dětí a mládeže pro práci v letectví se objevuje rovněž v publicisticko-zpravodajských pořadech pro mládež jako Pionýrská jitřenka nebo Domino, celkově však už bez patosu. [...]

Po roce 1989 se změnilo jak postavení ČSA, tak Československého (resp. Českého) rozhlasu, takže o přímé agitaci dětí a mládeže pro práci v letectví nemůže být řeč. [...]

S příklady toho, jak rozhlas v průběhu let motivoval děti a mládež pro práci v letectví a jak se věnoval výcviku civilních pilotů, se můžete seznámit v seriálu Auditorium po naskenování QR kódu.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz