Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

recenze

Zločin, nebo nemoc?

Vladan HANULÍK

Daniela TINKOVÁ

Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století

Argo, Praha 2021, 496 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-3524-4


DANIELA TINKOVÁ DOKÁŽE VE SVÝCH MONOGRAFIÍCH objevovat nová témata, a přitom včlenit do české historiografie minuciózní diskurzivní analýzu, vycházející striktně z detailní práce s širokým spektrem pramenů a interpretace problémů v soudobém kontextu evropské historiografie. V monografii Bez zpěvu a bez zvonění nabízí výsledky ...

‣Více

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci

Jakub HAUSER

Miluše ZADRAŽILOVÁ

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci

Alena Machoninová (ed.), Karolinum, Praha 2022, 976 s., 780 Kč, ISBN: 978-80-246-4615-2


Monumentální monografie odrážející celoživotní zájem Miluše Zadražilové, přední české rusistky a překladatelky z ruštiny, vychází sedmnáct let po uzavření práce na rukopisu a deset let po autorčině smrti. Ona dekáda, kterou nad textem strávila editorka knihy Alena Machoninová, je na finální podobě knihy patrná: výsledkem je pečlivě zpracované, čtenářsky vstřícné ...

‣Více

Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví

Jan KLÁPŠTĚ

Martin NODL

Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví


Argo, Praha 2020, 339 s., 348 Kč, ISBN: 978-80-257-3155-0 Knihou obsahující texty z let 1995 až 2019, rozrůzněné tematicky, žánrem i ambicemi, navazuje Martin Nodl na svůj předchozí soubor Dějepisectví mezi vědou a politikou (Brno 2007). Jeden z okruhů tvoří texty o standardních medievistických tématech, jako je spor o Jana Husa, diskuse o sociálním dopadu předhusitských morových epidemií či o ...

‣Více

Premonstráti

Jan KREMER

Ulrich G. LEINSLE

Premonstráti

Přeložil David Sajvera, Plot, Praha 2020, 399 Kč, 244 s., ISBN: 978-80-7428-385-7


Německý originál i český překlad premonstrátských dějin vyšly rok před oslavami výročí devíti set let řádu. Autorem je emeritní profesor systematické teologie na univerzitě v Řezně a dlouholetý předseda Historické komise řádu premonstrátů Ulrich G. Leinsle. Vyčerpávající líčení historie v této rozsahem skromné publikaci čtenář nenajde.

...

‣Více

O umlčené kulturní epoše. Kus nakladatelské historie

Martin NODL

František LAICHTER

O umlčené kulturní epoše. Kus nakladatelské historie

Jiří Lach (ed.), Academia, Praha 2021, 1796 s. (dva díly), 1080 Kč, ISBN: 978-80-200-3213-3


Zaniklý svět prvorepublikových nakladatelství – tak by bylo možné nazvat paměti Františka Laichtera, syna významného pražského a dobrušského nakladatele, který svými aktivitami ovlivnil českou kulturu konce 19. a první poloviny 20. století. Pro historiky představuje nejzajímavější část kapitola „Odysea Českých dějin“, která pojednává o nakladatelském projektu, díky němuž ...

‣Více

Sen o lepším životě

Osvětim je typické haličské maloměsto s velkým náměstím. Na rynku je radnice, několik krámků a taky Hotel Herz, který nese jméno svého majitele, ředitele hamburské vystěhovalecké agentury. Dále je tu zchátralý zámek slezských Piastovců (…), několik podružných úřadů (…), několik kostelů a desítka židovských modliteben… Dříve než se Osvětim stane symbolem šoa, je na přelomu 19. a 20. století přestupním místem v cestě za nadějí – do Ameriky, kam odchází mnoho obyvatel chudých ...

‣Více

Nitě, osud, stud

Když si na internetu čtete komentáře pod kdekterým článkem o výrobě oblečení v Bangladéši, snadno nabudete přesvědčení, že majitelé tamějších továren unášejí školní autobusy a uplakané dívky u výrobních linek umírají pod bičem dozorců steskem po rodičích... Marek Rabij v reportáži Život na míru (přel. Michala Benešová, Absynt, Žilina 2021) ukazuje, že skandál našich triček je nepřehlednější. Zaměstnávání dětí je podle něj v kontextu bangladéšské ekonomiky spíš charitativním činem; pro ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz