Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví

Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví

Jan KLÁPŠTĚ

Martin NODL

Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví


Argo, Praha 2020, 339 s., 348 Kč, ISBN: 978-80-257-3155-0 Knihou obsahující texty z let 1995 až 2019, rozrůzněné tematicky, žánrem i ambicemi, navazuje Martin Nodl na svůj předchozí soubor Dějepisectví mezi vědou a politikou (Brno 2007). Jeden z okruhů tvoří texty o standardních medievistických tématech, jako je spor o Jana Husa, diskuse o sociálním dopadu předhusitských morových epidemií či o „krizi feudalismu“, opět dojde na odkaz Jana Slavíka, patří sem i atypická recenze Husitské revoluce Františka Šmahela. Zvlášť je třeba zaznamenat text „Memoria et damnatio memoriae ve středověku“, jehož hutnost je lákavé chápat jako náčrt knihy, která bude napsána.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz