Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci

Jakub HAUSER

Miluše ZADRAŽILOVÁ

Dějiny ruské moderny. Pokus o rekonstrukci

Alena Machoninová (ed.), Karolinum, Praha 2022, 976 s., 780 Kč, ISBN: 978-80-246-4615-2


Monumentální monografie odrážející celoživotní zájem Miluše Zadražilové, přední české rusistky a překladatelky z ruštiny, vychází sedmnáct let po uzavření práce na rukopisu a deset let po autorčině smrti. Ona dekáda, kterou nad textem strávila editorka knihy Alena Machoninová, je na finální podobě knihy patrná: výsledkem je pečlivě zpracované, čtenářsky vstřícné literárněhistorické dílo, komplexně mapující téma literární moderny včetně řady pozoruhodných kontextů a v široce rozkročeném záběru od předchůdců rozkvětu modernistické literatury přelomu století přes bohatý výklad řady paralelních fenoménů sledovaného období až po naznačení kontinuity v porevoluční domácí i exilové literatuře.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz