Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vojna a mír

Aktuální číslo

Premonstráti

Premonstráti

Jan KREMER

Ulrich G. LEINSLE

Premonstráti

Přeložil David Sajvera, Plot, Praha 2020, 399 Kč, 244 s., ISBN: 978-80-7428-385-7


Německý originál i český překlad premonstrátských dějin vyšly rok před oslavami výročí devíti set let řádu. Autorem je emeritní profesor systematické teologie na univerzitě v Řezně a dlouholetý předseda Historické komise řádu premonstrátů Ulrich G. Leinsle. Vyčerpávající líčení historie v této rozsahem skromné publikaci čtenář nenajde.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz