Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

ďasovský kompas

NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze

NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze

výstava

Národní galerie Praha, Veletržní palác www.ngprague.cz


Nenáviděná, obdivovaná, intenzivně diskutovaná a rozporuplně přijímaná architektura brutalismu druhé poloviny 20. století je předmětem výstavy Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze.

...

‣Více

Frida Kahlo

Frida Kahlo. La Casa Azul

www.museofridakahlo.org.mx https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo?hl=en


Jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších muzeí hlavního města Mexika je Muzeum Fridy Kahlo ve čtvrti Coyoacán, pro svou barvu zvané také Modrý dům (La Casa Azul). Mexická malířka se v něm narodila, žila, zemřela a je zde uložen její popel.

...

‣Více

Města, městečka, měšťané

Města, městečka, měšťané. Život ve městech poddanských i královských od středověku do raného novověku

sympozium

Lomnice nad Lužnicí https://konference-lomnice.php5.cz


Město Lomnice nad Lužnicí pořádá ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni sympozium na téma středověkých a raně novověkých dějin měst.

...

‣Více

ReporTvář Julia Fučíka

ReporTvář Julia Fučíka

výstava

Národní památník na Vítkově www.nm.cz


Reportáž psaná na oprátce a její vizuální prezentace ve veřejném prostoru – poslední literární dílo komunistického novináře Julia Fučíka je v Národním památníku na Vítkově představeno v originálních vězeňských motácích psaných tužkou na odřezcích toaletního papíru, strojopisných přepisech, v nichž byly již v roce 1945 realizovány první cenzurní zásahy, i v desítkách vydání a překladů, jimiž byl zahlcován socialistický čtenář.

...

‣Více

Čas rytířů dalekých moří

Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra

výstava

Moravské zemské muzeum, Pavilon Anthropos www.mzm.cz


Brněnský rodák Jindřich Vávra (1831–1887) byl mužem mnoha nadání. Cestovatel, námořní lékař, přírodovědec, mecenáš, sběratel – a také jeden z prvních cestovatelů z českých zemí, který cíleně sbíral fotografie ze zámořských cest. Jeho fotografická dokumentace z let 1865 až 1879 je zcela mimořádná a nebyla doposud jako celek nikde prezentována.

...

‣Více

Z hvězdy kruh… nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska

Z hvězdy kruh… nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska

výstava

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda pamatniknarodnihopisemnictvi.cz


Výstava je přehlídkou knih a výstavou současného umění zároveň. Pracuje s knihou jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem, a nabízí možnost mezinárodního srovnání dvou ročníků vítězných knih (2018 a 2019). Prostřednictvím pěti výtvarných děl od Jana Hendrycha, Krištofa Kintery, Petry Peškové, Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla zároveň tematizuje ...

‣Více

Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách

Fotoblok. Střední Evropa ve fotografických knihách

výstava

Muzeum umění Olomouc muo.cz


Dějiny 20. století viděné prostřednictvím fotografických knih dokážou uchvátit a fascinovat. Utopické vize budoucnosti, avantgardní snění, snahy o modernizaci nebo obyčejné záblesky každodenního života se v nich mísí s propagandou, líčením válečného traumatu a záznamem existenčních těžkostí v důsledku společenských změn.

...

‣Více

Majestátní podoba Boží Moudrosti

Libor JAN

NĚKTEŘÍ ZAŽILI TEN ÚŽASNÝ POCIT, který se člověka zmocní, když stojí pod kopulí velechrámu sv. Petra v Římě. Je však ještě jedna svatyně, kde pocítíte nejen jistý druh pokory před prostorovou velkolepostí, ale také zvláštní propojení s historií mocné křesťanské říše, která již neexistuje. Je jí chrám Boží Moudrosti, známý spíše pod řeckým názvem Hagia Sofia. Po tisíc let byl největší křesťanskou svatyní na světě a po stavební stránce představuje ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz