Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Majestátní podoba Boží Moudrosti

Majestátní podoba Boží Moudrosti

Libor JAN

NĚKTEŘÍ ZAŽILI TEN ÚŽASNÝ POCIT, který se člověka zmocní, když stojí pod kopulí velechrámu sv. Petra v Římě. Je však ještě jedna svatyně, kde pocítíte nejen jistý druh pokory před prostorovou velkolepostí, ale také zvláštní propojení s historií mocné křesťanské říše, která již neexistuje. Je jí chrám Boží Moudrosti, známý spíše pod řeckým názvem Hagia Sofia. Po tisíc let byl největší křesťanskou svatyní na světě a po stavební stránce představuje mistrnou ukázku práce byzantských architektů. Na samém sklonku života zakladatele města císaře Konstantina (360) byl vysvěcen první chrám se stejným jménem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz