Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Novodobé „Mory“

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

překotnost a nepředvídatelnost letošního prvního pololetí nadhazuje témata, jejichž kořeny tkví v minulosti, s takovou intenzitou a svéráznou kreativitou, že v redakci musíme improvizovat víc než v předchozích letech. Na jednu stranu je skvělé sledovat, jak se spojitá nádoba dějin a současnosti dostala z opomíjené až zaprášené zóny do první linie, ovšem na stranu druhou to vypadá, že argumentační arzenál rádoby vylepšený „historickými fakty“ vylije mnohdy s vaničkou i dítě. Výzva zamyslet se nad tím, jak tematicky reflektovat mezní polohy společenské diskuse třeba o přímém a neustálém zasahování politiky do utváření obrazu dějin či do vybírání vedení paměťových institucí, a přitom nereplikovat mediální přestřelky odborníků na stránkách deníků, se začíná měnit v noční můru. Rezervoár těch, jejichž pádný názor ještě nezazněl, není totiž nekonečný. A tak se snažíme tematické bloky koncipovat s odstupem, jaký je jen v horizontu měsíčníku možný – struna očekávání, dychtícího objasnit palčivé problémy dneška odborně komentovaným pohledem do minulosti, tak může být napjata k prasknutí. Hranice mezi odbornou reflexí a tendenčním komentářem mnohdy ve veřejném prostoru mizí. S ĎaSem si ale můžete být stále jisti, že dostanete k přemýšlení neotřelý materiál, jehož platnost není jen tady a teď.

Po karanténních opatřeních jsme letos byli nuceni upustit od přípravy přílohy Léto s historií – programy kulturních institucí vznikají momentálně „za běhu“ a není možné podat s jistotou jejich přehledný soupis. Na ďasovských sociálních sítích, obzvláště facebooku, budeme ale průběžně o zajímavých akcích v letních měsících, kdy ĎaS nevychází, informovat.

Pěkné léto s historií

a na shledanou v září!

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz